This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Management Consulting

Mer enn 30 års erfaring

Vi har mer enn 30 års erfaring med strategisk rådgivning innen privat og offentlig sektor i Norge. Vi har erfaring fra et vidt spekter av bransjer, og med særlig vekt på energi- og kraftsektoren. Kompetansen vår ligger i skjæringspunktet mellom økonomi, teknologi og politikk.

En god rådgiver

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen markedsanalyse, markedsdesign og strategi- og forretningsrådgivning. Våre viktigste kompetanseområder inkluderer energi, samfunnsøkonomi og miljø og klima hvor vi bl.a tilbyr miljøanalyser og konsesjoner.

Prosjektene våre spenner fra fremtidsanalyser for det nordiske kraftmarkedet til analyser av klimapolitikk, utredninger av kraftmarkedsregulering og bistand til opprettelse av kraftsystemer i utviklingsland. Våre kunder omfatter alle former for markeds- og samfunnsaktører, inkludert kraftselskaper, offentlige institusjoner, interesseorganisasjoner og nettselskaper.

Ledende på modellering av kraftmarkeder 

Vi er ledende i Norge innenfor modellering av kraftmarkeder. I tillegg har vi god forståelse for politiske prosesser og drivkrefter i samfunnet. Dette gjør oss i stand til å simulere utfallet av ulik energipolitisk utforming av europeiske gass-, kraft- og CO2-markeder. Modellverktøy utviklet ved Oslo-kontoret er adoptert av ÅF Pöyry globalt og benyttes av en rekke av Nordens og Europas ledende aktører innen energi.