This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Industrielle produkter og tjenester

ÅF løser fremtidens utfordringer for industrien

Dynamikk og endring er hverdagen i norsk industri. Gjennom automatisering, robotisering og industriell IT bidrar ÅF med løsninger som gjør industrien konkurransedyktig og bærekraftig i verdenssammenheng.

ÅF tilbyr en unik bredde og dybde i industriell kompetanse. Med kundens behov i fokus jobber vi med optimalisering av eksisterende produksjonslinjer og bygging av nye. Industriell IT, automasjon, utstyrsleveranser, design, robotisering og effektiviseringsløsninger.

ÅF følger prosjektet fra idefase til overlevering samt serviceavtaler.

Vi tilbyr spesialister innen alle fag, og med erfarne prosjektledere med god bransjekompetanse leverer vi løsninger innen følgende kjerneområder:

  • Næringsmiddel og farmasi
  • Mat, drikke og ingredienser
  • Akvakultur
  • Meieri
  • Olje og gass
  • Treforedling