This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Fornybar energi og transmisjon

Grønn energi fra ide til virkelighet!

Et større og større fokus på ren og fornybar energi legger et stort press på utnyttelse av ikke-fossile kraftkilder og effektiv og miljøvennlig overføring av energi til forbrukerne.

ÅF er gjennom sin bistand i ulike prosjekter i Norge en stor bidragsyter til denne omleggingen, det grønne skiftet.

ÅF har lang fartstid som leverandør til energibransjen og kan tilby tjenester som sikrer energiprosjekter optimal kvalitet og riktig fremdrift. Vi leverer tekniske og administrative tjenester innenfor produksjon og overføring av elektrisk kraft fra vannkraft til vind og solenergi.

Innen kraftoverføring besitter vi det tyngste tekniske miljøet for byggeledelse og kontroll i Norge. Våre konsulenter har hatt betydelige roller på alle de store utbyggingsprosjektene, for å sikre kundene god fremdrift og rett kvalitet i prosjektene, samtidig som sikkerhet og miljø ivaretas.

ÅF leverer komplette tjenester i innen vannkraftsektoren gjennom hele verdikjeden. Fra forstudier, prosjektering og prosjektledelse til idriftsetting,drift og vedlikehold og Industry 4.0.