This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Arkitektur, utvikling og analyse

Vi former samfunn

Ifølge WHO bor mer enn 70% av Europas befolkning i dag i byer og tettsteder, et tall som vil fortsette å vokse. Arkitektur er et viktig virkemiddel for livskvaliteten i byene og skaper rammene for hverdagslivet til befolkningen.

Vårt arkitektkontor tegn_3 leverer arkitekturtjenester i alle faser av bygg-, anleggs- og byutviklingsprosjekter. Vi har brukeren i fokus og ser alle prosjekter som en mulighet til å lage noe mer enn en fysisk struktur.

tegn_3 leverer små og store prosjekter innen urbanisme, byrom, steds- og knutepunktutvikling, omsorgsbygg, undervisningsbygg og boliger. Fellesnevner for mange av prosjektene er at de har mange brukere med sammensatte behov. Det betyr at løsningene må være fleksible og intuitive og ikke minst tilpasset brukernes behov.
For oss er det grunnleggende at prosjektene vi leverer bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Det betyr miljøvennlige tekniske løsninger og ideer som reduserer transportbehov og klimagassutslipp.

tegn_3 er et av Norges største arkitektmiljøer og har over 60 ansatte på kontorstedene Trondheim og Oslo. Våre kompetente medarbeidere jobber tverrfaglig både på tvers av tegn_3 og ÅF.

Bli inspirert