This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Historie

Vi leder våre kunder gjennom teknologiske skifter

ÅF (Ångpanneföreningen) har siden 1895 drevet den teknologiske utviklingen både innen industri og i dagens informasjonssamfunn. ÅF bidrar sterkt til en vedvarende utviklingsprosess, som har bidratt til å sette Sverige på kartet over verdens ledende industriland.

Drevet av nysgjerrighet og ambisjoner, skaper ÅF ingeniør- og designløsninger for fremtiden. I en kompleks verden handler det om å gripe de riktige mulighetene og finne de beste samarbeidspartnerne – det er vårt fokus! ÅF har vært gjennom flere store tekniske paradigmeskifter, og har tatt rollen som en teknologisk spydspiss i industrisammenheng helt siden oppstarten.  Kjernen i vår historie er at vi alltid har støttet kundene gjennom de store teknologiskiftene som damp, elektrisitet, kjernekraft og datastyring.  Akkurat nå er det digitalisering og i fremtiden vil vi være i spissen for de nye teknologiske utviklingstrendene.

Kort om historien til ÅF:

1895: Ångpanneföreningen er grunnlagt i Sverige. Selskapet ble satt opp som en kooperativ forening av eiere av dampgeneratorer og andre trykkbeholdere. Målet var å forhindre ulykker ved å foreta periodiske inspeksjoner
1901: Selskapet sysselsetter sin første miljøkonsulent
1976/77: Inspeksjonsvirksomheten i Sverige er nasjonalisert. Ångpanneföreningen mister 280 medarbeidere til Statens Anleggningsprovning. Elektrisk Inspeksjonsoperasjoner fortsetter å bli utført av Ångpanneföreningen
1981: Fra en kooperativ forening til aksjeselskap
1986: ÅF-aksjer er notert på Stockholmsbörsen
1995: Stor ekspansjon. Inspeksjonsaktiviteter fortsetter. ÅF feirer 100 års jubileum
2008: Ångpanneföreningen endrer navn til ÅF
2010: ÅF Inspeksjonsoperasjoner selges til DEKRA Industrial
2012: 7000 ansatte i 20 land - et felles kompetansesenter som fortsetter å utvikle nye løsninger som er lønnsomme, sikre og bærekraftige
2016: ÅF er rangert som nummer 1 som Sveriges mest attraktive arbeidsgiver blant ingeniører