This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

ÅF-selskaper i Norge

ÅF i Norge har hatt en sterk utvikling i omsetning og ansatte de siste årene, både gjennom organisk vekst og mange oppkjøp

I dag består ÅF i Norge av syv datterselskaper og 800 drivende medarbeidere. Hovedvekten av vår virksomhet ligger i Oslo og Trondheim, i tillegg til at vi har kontorer i Molde, Ålesund, Bergen, Stavanger, Sandefjord og Lillestrøm

ÅF Advansia, ÅF Energy og ÅF Digital Solutions leverer tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, ÅF Engineering og ÅF Industry jobber med prosjektering og rådgivning, tegn_3 er vårt arkitektmiljø og ÅF Lighting er internasjonalt anerkjente spesialister innenfor lysdesign. 

ÅF Advansia AS

ÅF Advansia er et av Norges største og ledende fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse med kontorer i Oslo, Trondheim, Molde, Ålesund, Bergen og Stavanger. Vi jobber med mange av de mest spennende prosjektene i landet med stor samfunnsmessig betydning. Vi sikrer solid og trygg gjennomføring av alle prosjektets faser, skreddersydd for kunden og prosjektets egenart.
Les mer om våre tjenester innen prosjektadministrasjon.
Kontaktperson: Christoffer Klepsland

ÅF Engineering AS

Våre ingeniører planlegger fremtidens bærekraftige og effektive infrastruktur og byer, hvor mennesker skal trives. Vi leverer prosjektering i alle fag innen bygg og infrastruktur, og samarbeider tett med tegn_3 som er ÅFs arkitektkontor i Norge.
Les mer om våre tjenester innen prosjektering bygg og samferdsel
Kontaktperson Infrastruktur: Anton Husøy
Kontaktperson Bygg: Ottar Skarstein

tegn_3

tegn_3 er ÅFs arkitektkontor og ett av Norges største arkitektmiljøer med over 60 ansatte. Vi leverer tjenester i alle faser av bygg-, infrastruktur- og byutviklingsprosjekter på tvers av tjenesteområder i ÅF for å sikre en helhetlig tilnærming. Vi har Norges sterkeste miljø innen campus- og arbeidsplassutforming, hvor målet er å fremme gode lærings- og arbeidsmiljø som også er arealeffektive.
Les mer om våre tjenester innen arkitektur.
Kontaktperson: Christian Klinge

ÅF Lighting

ÅF Lighting er internasjonalt anerkjente spesialister innenfor lysdesign. Vårt lysdesign er basert på den nordiske designtradisjonen og innebærer at vi verdsetter enkle og praktiske løsninger. Ved å inkorporere dagslysets egenskaper og elektrisk lys, skaper vi steder hvor folk trives og en identitet som utfyller urbane landskap og arkitektur.
Les mer om våre tjenester innen lysdesign
Kontaktperson: Morten Jensen

ÅF Digital Solutions

Vi kombinerer dyp teknologisk innsikt med bred erfaring for å bistå kunden i alle faser fra strategisk og teknisk rådgiving, offentlige anskaffelser og strategiske innkjøp til prosjektledelse og endringsledelse av innovative, avanserte og komplekse IKT-prosjekter.
Les mer om våre tjenester innen teknologi og digitalisering
Kontaktperson: Jon Hølland

ÅF Industry

ÅF Industry sin virksomhet i Norge er bygget rundt produksjons- og prosessbedrifter, næringsmiddel og farmasi. Vi tilbyr ingeniørtjenester fra forstudier til ferdig levert og idriftssatt produksjonsanlegg innen landbasert industri, olje og gass.
Les mer om våre tjenester innen industri
Kontakt: Hans Vedde

ÅF Energy

Vi har lang fartstid som leverandør til energibransjen og er en stor bidragsyter til det grønne skiftet. ÅF Energy leverer komplette tjenester innen vann- og vindkraft, prosjekt- og byggeledelse innen oppgradering og utbygging av det nasjonale strømnettet, samt løsninger innen Big data for energiselskaper hvor vi drar nytte av ÅF sin kompetanse innen industriell IT. Vi bistår også investorer med rådgivning innen kjøp og salg av vind- og vannkraftverk.
Les mer om våre tjenester innen energi
Kontaktperson: Tor Magne Johansen 

 

Med vår kunnskap og erfaring bidrar ÅF til økt verdiskapning for våre kunder gjennom innovative og bærekraftige løsninger.