This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Samferdsel

Funksjonell infrastruktur for en bærekraftig fremtid

Den store etterspørselen etter varig infrastruktur gjør at ÅF utvikler bærekraftige løsninger som trengs i hele verden.

Som ledende ingeniør- og designvirksomhet tilbyr ÅF et unikt utvalg av kompetanse til kunder som søker effektive og bærekraftige infrastrukturløsninger innen by- og samfunnsutvikling. Våre medarbeidere bruker sine ulike kompetanseområder for å samarbeide om å skape hyggelige og bærekraftige sosiale miljøer hvor folk kan leve, jobbe og trives. Det kan være alt fra byutvikling, planlegging av veier, offentlig transport og vannforsyning, til å skape fremtidens belysning og akustikk.

Noen ganger gjelder det mindre enkeltstående oppdrag, andre ganger større, komplekse prosjekter. Uansett handler det om å utvikle innovative, helhetlige løsninger.
Det grunnleggende er imidlertid alltid det samme: å utfordre den tradisjonelle tenkingen kombinert med avanserte ingeniørfag og lang erfaring med industrielle prosesser og prosjektledelse. Alltid med høyt engasjement og fokus på kundens behov.

I ÅF vurderer vi fremtidens løsninger som vår største oppgave.