This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Treforedling

ÅF skaper bærekraftig treforedling og skogbruk

ÅF tilbyr kompetanse og ressurser på alle områder av papir- og papirindustrien fra konseptualisering til idriftsetting.

Vi bistår med å nå økonomiske og miljømessige mål ved å utvikle kostnadseffektive, energieffektive og grønne løsninger.

Som ledende aktør innen skogsindustrien bistår vi med optimalisering av driften. ÅF tilbyr revisjoner av driften, konseptet og tidligfasestudier, samt konsulenttjenester innen prosessutvikling og prosessoptimalisering.

Et konsept og forstudie før implementeringsfasen av prosjektet er en klok beslutning og ofte nøkkelen til suksess. Test og verifikasjon av ideene i tidligfase er en effektiv måte å redusere kostnader på som vi kan bistå med. På denne måten kan vi teste om prosjektet er gjennomførbart før større investeringer.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Prosessanalyse og prosessoptimalisering
 • Mill masse og energibalanser
 • Kompetanse innen alle områder av papir- og papirindustrien
 • Pre-gjennomførbarhet og mulighetsstudier
 • Prosjektimplementering
 • Mekanisk rør og utforming
 • Elektrifisering og automatisering
 • Avansert prosesskontroll
 • Teknisk analyse (FEM og CFD)
 • Industriell IT (MES-systemer)
 • 3D-skanning
 • Prosessdesign
 • Vann og avløpsvannbehandling
 • Mekanisk design
 • Plant design
 • Miljø
 • Teknisk dokumentasjon
 • Logistikk - simuleringer og løsninger
 • Prosjektledelse