This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Prosess

Det er stor overføringsverdi mellom prosjekter og anlegg. Allikevel er det viktig å anerkjenne at enhver prosess er unik med spesielle behov. Våre prosessteknologitjenester er delt inn i prosessløsninger og prosessteknologier.

Tjenestene innen prosessløsning dekker alle faser av investeringsprosjektet, inkludert:

  • Studier
  • Forprosjektering
  • Detaljprosjektering
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Idriftsettelse og utsjekk

Fokus på effektive og profesjonelle løsninger helt i fra starten av prosjektet fører til gjennomtenkte prosesser som møter kundens behov og kvalitetskrav. Kvalitetskrav gjenspeiles vanligvis i kostnader, kapasitet, sikkerhet og forbruk av energi eller råvarer.

Formålet med prosessteknologi er å forbedre kvaliteten på prosesser og konkurransekraften ved å ta hensyn til kvalitet, miljø, sikkerhet og økonomiske aspekter. I tillegg utvikles nødvendig dokumentasjon for ingeniørfagene og for anskaffelse av utstyr. Vår prosessteknologikompetanse dekker blant annet følgende:

  • Prosessmodellering og simulering
  • Balanseberegninger, piping og 3D modellering
  • Computational fluid dynamics (CFD)
  • Bruk av nye digitale løsninger

Vi har bred internasjonal erfaring fra gjennomføring av forskjellige prosjekter på tvers av bransjer sin kjemisk industri, meieri, havbruk, masse- og papirindustri og energisektorer.