This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Næringsmiddel

Vi gjennomføre nøkkelferdige prosjekter og levere tjenester som øker produktiviteten

ÅF er ledende innen foredlings- og produksjonsanlegg for næringsmiddel-, drikkevare- og ingrediensindustrien, både innen håndtering av råvarer og forbrukerprodukter. Vi gjennomfører prosjekter og leverer tjenester som bidrar til å øke produktiviteten, produktkvaliteten og redusere produksjonskostnadene.

ÅF bistår med oppstartsplanlegging, produktstrategier, risikominimering og utvikling av produksjon. Våre ingeniører bistår med profesjonell service og utstyrsleveranser innen alle aspekter av mat og drikkevareutvikling.

Vår kunnskap innen prosessforbedringer gjør at vi kan bistå med endringer i eksisterende utstyr, samt innføring av IT-støtte innen, for eksempel innen produksjonsplanlegging, oppfølging av OEE-analyse, sporbarhet og digitale løsninger. Våre referanseprosjekter inkluderer meierier, bryggerier, destillasjonsanlegg, tobakksproduksjon og produksjon av matfett, iskrem, dressings, sirup, syltetøy mm.

Vi leverer nøkkelferdige prosjekter

ÅF tilbyr nøkkelferdige prosjekter, inkludert prosjektledelse, prosessdesign, maskinvare, installasjon, automatisering, igangkjøring og prosessoptimalisering. Vi tilbyr komplette funksjonelle leveranser og industrielle IT-løsninger. Som global partner kan vi utføre alle faser av prosjektene gjennom følgende tjenester:

 • Site masterplan
 • Forprosjekt
 • Planlegging
 • Prosjekt- og byggeledelse
 • Detaljert design og spesifikasjon
 • Innkjøp
 • Installasjon og applikasjonsutvikling
 • Test og verifikasjon
 • Produksjon og vedlikehold
 • Prosessforbedringer

Vi kan også bistå med strategisk rådgivning, støtte gjennom hele utviklingsprosessen og utvikling av sertifiserte kvalitetsstyringssystemer.

Vår kjernekompetanse omfatter:

 • Prosessdesign
 • Hygienisk design
 • CIP-anlegg og systemer
 • Råvarehåndtering
 • Doseringssystemer
 • Produkt forberedelse
 • Fylling linjer
 • Simulering og logistikkløsninger
 • Automatiserte løsninger
 • MES-systemer
 • OEE-systemer
 • Digitale løsninger