This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Mekanisk industri og vareproduksjon

Maskiningeniører er sentrale i driften av nesten alt teknisk utstyr vi omgir oss med. Arbeidet foregår ofte i team sammen med andre ingeniører og andre yrkesgrupper. Her bruker de det nyeste innen teknologi for å utvikle de beste løsningene for kunden.

Vår mekanisk kompetanse dekker blant annet følgende:

  • 3D-modellering, konstruksjon og design
  • 3D-scanning og VR engineering
  • Beregninger og analyser bla. styrke fagverk og struktur, trykk tanker og rør, fleksibilitet rør, styrke rør og stål, analyser struktur stål-
  • Energi og prosess
  • Multidisiplin prosjektledelse
  • CE-merking i hht. trykk- og maskindirektivet
  • Lage teknologiske produkter og produksjonsutstyr, som  f.eks. stålkonstruksjoner, tanker og rør
  • Utvikle arbeidsmetoder for produksjon, systemdesign og modifikasjonsstudier
  • Idriftsettelse, drifte og vedlikeholde og bidra til god økonomistyring av produkt og produksjonsanlegg.