This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Havbruk

Havbruk har vokst til å bli en av de største eksportnæringene for Norge

Næringen utfordres nå av etiske og biologiske forhold og forstatt ekspansjon må sikres gjennom en god og bærekraftig tilnærming. Vi er opptatt av å tenke nytt og sammen med kundene har vi fokus på innovasjon og optimalisering i hvert enkelt oppdrag.

Vi leverer tjenester inn i hele verdikjeden og i alle planfaser, fra fiskemel og fiskeolje til fiskefôr, fra smoltanlegg via matfiskanlegg til slakt og foredling, konsept- og mulighetsstudier, forprosjekt, detaljprosjektering og igangsettelse. ÅF er også partner i EXPOSED, senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som jobber med kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.

ÅF leverer følgende tjenester innen havbruk:

• Prosjekterings- og byggeledelse
• Prosjektering konstruksjon, VA, VVS, elektro og prosess
• Arkitektur
• Mulighetsstudier
• Usikkerhetsanalyser
• Søk- og reguleringsplanprosesser
• Energisparingstiltak
• Miljøanalyser

ÅF leverer følgende løsninger innen havbruk:

• Landbasert oppdrett
• Sjøanlegg 
• Anlegg for restråstoff
• Vaksineanlegg
• Fôrfabrikk
• Biogassanlegg
• Produksjonslinjer