This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Gruve og Bergverksindustri

Våre tjenester innen gruvedrift, mineralforedling, metallurgi og industrielle prosesser strekker seg fra innledende leteaktiviteter til ferdige produkter for bruk i videre produksjon.

Gjennom en helhetlig tilnærming finner vi gode løsninger for alle utfordringer som oppstår gjennom prosjektets livssyklus. Vi er opptatt av miljøbeskyttelse, vannforbruk og energieffektivitet, som er viktige komponenter i prosjekter knyttet til mineralbehandling.

Vårt tilbud dekker alle nødvendige tjenester for prosjektgjennomføring inkludert teknisk rådgivning, full rådgivende ingeniøroppgaver og prosjektledelse. Komplekse totalløsningsprosjekter, for eksempel prosjektering, anskaffelser, og prosjekt- og byggeledelse (EPCM), er et av våre kompetanseområder. Vårt langsiktige samarbeid med industrielle operatører og teknologi- og maskinleverandører kommer begge parter til gode.

Å opprettholde kapitalutgifter er et av våre viktigste fokusområder og vi er opptatt av å sikre at våre kunder får best mulig resultat og best mulig avkastning på kapitalinvesteringen.

Vår internasjonale kompetanse dekker alle områder - fra industri- og miljøteknikk til energi og rådgivning.