This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Farmasi

ÅF leverer effektive produksjonsprosesser

Farmasøytisk- og medisinsk-teknisk industri styres av stadig strengere regulatoriske regimer med høye krav til kvalitet og dokumentasjon. ÅF har spisskompetanse innen produksjonsprosesser, utstyr, kontroll og validering, og har innarbeidet en metodikk som sikrer tilfredsstillende kvalitet på leveransene.

ÅF er en ledende leverandør innen den globale farmasøytisk industri og medisinskteknisk utstyr. Hvert år gjennomfører vi et betydelig antall prosjekter innen bransjen, hvor vi både tar total og delansvar i prosjektet. Vi leverer løsninger som bidrar til å forbedre livskvaliteten, gi bedre ernæring eller kurere sykdommer til verdens befolkning.

Tverrfaglig kompetanse og leveransekapasitet

Våre dyktige spesialister innen produksjonsprosesser, utstyr og kontroll har den kompetansen som skal til for å sørge for at ditt prosjekt blir suksess. Vi etablerer prosjektteam for å utvikle innovative produkter, prosesser og systemer

ÅF ivaretar også sentrale oppgaver og roller i å utvikle industrien videre gjennom ulike bransjeorganisasjoner innenfor livsvitenskap, næringsmiddel og farmasøytisk industri, som for eksempel ISPE, MEDEA, Sarqua, Barqua, BOTI og ulike industriklynger.