This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Studenter

I år ansetter vi rundt 100 høyt kompetente nye kollegaer med driv

Av disse er 17% nyutdannede med master- eller bachelorgrad. For oss er det viktig å komme i kontakt med deg mens du er student, så du får muligheten til å bli kjent med oss og vi med deg. Hittil har 90% av studentene som skriver oppgave eller er sommertrainee hos oss fått tilbud om jobb. Vi håper vi får bli kjent med deg!

Sommertrainee

Har du lyst til å bruke kunnskapen din i praksis og få erfaring med bransjen, faget og prosjekt- og byggeledelse? ÅF Advansia tilbyr hvert år sommerjobb til 5-6 studenter (primært på 4. året, Masterstudiet) i spennende prosjekter på Østlandet og i Midt-Norge. 

Du får oppgaver og ansvar tilsvarende en assisterende byggeleder og opparbeider deg praktisk erfaring gjennom 8 uker i rollen. Vi tar godt imot deg og inkluderer deg både faglig og sosialt.

Masteroppgave

Skriver du oppgave hos oss får du mulighet til å bli kjent med prosjektene, organisasjonen, hvem vi er og jobbmulighetene i ÅF. Både ÅF Engieering (rådgivere innen bygg og infrastruktur), ÅF Advansia (prosjekt- og byggeledelse) samt tegn_3 (arkitektur, utvikling og analyse) har god erfaring med å stille som biveileder til masteroppgaven. Du får tilgang til faglig tung kompetanse som er forankret i en praktisk jobbhverdag hvor vi løser oppgaver og utfordringer for våre kunder.

Fast jobb

Vi ønsker å gi dyktige, dedikerte og engasjerte medarbeidere muligheter og utvikling. Hos oss får du muligheten til å påvirke fra første dag. Vi legger til rette for at den enkelte får mye ansvar, samtidig som du får tett oppfølging og støtte i din utvikling. 
De fleste vi ansetter har høyere utdannelse innen bygg, konstruksjon, samferdsel, brann, arkitektur, VVS, elektro eller VA.

Her kan du lese om noen nyansatte som jobber i ÅF