This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Sommertrainee

Har du lyst til å bruke kunnskapen din i praksis og få erfaring med bransjen, faget og prosjekt- og byggeledelse?

ÅF Advansia tilbyr hvert år sommerjobb til 5-6 studenter (primært på 4. året, Masterstudiet) i spennende prosjekter på Østlandet og i Midt-Norge.

Du får oppgaver og ansvar tilsvarende en assisterende byggeleder og opparbeider deg praktisk erfaring gjennom 8 uker i rollen. Vi tar godt imot deg og inkluderer deg både faglig og sosialt.