This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Mulighetene i ÅF

Du lurer kanskje på hvilke muligheter vi kan tilby deg; hvordan vi har det på jobb og hvordan arbeidsmiljøet vårt er. Det er selvfølgelig skikkelig bra!

Vi kan underbygge det med fakta fra siste medarbeiderundersøkelse: ÅF i Norge scorer over benchmark på tre av fire indekser, og spesielt høyt på våre medarbeideres ønske om å anbefale ÅF til en venn. Eller – du kan lese hvordan noen av våre ansatte opplever jobbhverdagen sin.

Hos oss får du være del av et team i prosjekthverdagen, og mange av våre medarbeidere jobber i tverrfaglige team. I komplekse prosjekter er det en forutsetning for å løse oppgaven. Vi gir stor grad av tillit og ansvar, samtidig som du skal være trygg på å ha støtte fra et sterkt fagmiljø og gode kollegaer som har omsorg for hverandre. Selv om vi er et stort selskap så har vi en flat struktur med rom for å påvirke. Hos oss vokser du gjennom økt ansvar i rollene du får, faglig eller som leder.

Vi jobber med hele bredden av landbaserte bygge- og infrastrukturprosjekter, fra byutvikling og anleggsprosjekter til små og store formålsbygg som barnehager, sykehus og nye Oslo lufthavn. Leveransene består kort oppsummert av prosjekt- og byggeledelse, rådgivning, lysdesign og arkitektur.

Vi jobber med bygg- og eiendomsutvikling, samferdsel, industri, energi og IKT. De fleste utvikler sin karriere innenfor samme tjenesteområde, men skulle du ønske å gå fra byggeledelse til rådgiving eller omvendt, så har vi flere gode historier om det.

Her kan du finne ut mer