This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Tor I. Hoel

Prosjektleder med skaperglede!

Tor har vært prosjektdirektør for UNSØ – nytt prosjekt mht. å utvide kapasiteten for Non-Schengen passasjerer på Oslo lufthavn og leder nå komiteen som utvikler europeisk standard for bygningsautomasjon.

Tor har bred erfaring som prosjektleder og er over middels opptatt av standardisering i bransjen. Det er derfor ikke overraskende at han ble valgt til ny leder av den europeiske standardiseringskomiteen for bygningsautomasjon.

Tor brenner også for læring. Og da ikke bare det å jage forbedringer ved evaluering etter at prosjektet er ferdig, men se etter forbedring og læring underveis i prosjektene.

- Dette utvikler menneskene, forbedrer prosjektene og gir oppdragsgiverne våre ny kunnskap og bedre prosjekter enn forventet, forklarer Tor

Samspill er kjernen i ÅF sine prosjekter

Gjennom gode diskusjoner med dyktige kolleger har Tor lært mye, gjerne over en kopp kaffe.
- Man blir godt kjent, jobber tett sammen på tvers av både fag og roller, enten man er oppdragsgiver, byggeleder eller entreprenør. Et slikt samspill er nødvendig for å nå prosjektet mål.

- Det beste med å jobbe i ÅF er å tilliten du får til å jobbe selvstendig og samtidig ha rom for nytenkning i prosjektene, alltid med støtte fra ledelsen. Jeg setter også pris på at det er rom i ÅF for å arbeide med bransjeorganisasjoner som f.eks. Norsk standard, sier Tor.

Mest stolt av Oslo lufthavn prosjektet

En stor motivasjon for Tor er å se at bygg blir tatt i bruk av de som skal leve og jobbe i bygget. Det spiller egentlig liten rolle om det er et sykehjem, sykehus eller et kontorbygg. Men det prosjektet han er meste stolt av å ha deltatt på er utbyggingen av Oslo Lufthavn hvor ÅF Advansia var prosjektleder.

- Utbyggingen av Oslo lufthavn er Norges største byggeprosjekt i de senere årene. Det er også den første flyplassen i verden med så høy BREEAM-sertifisering (BREEAM Excellent). ÅF’s gjennomføringsmodel, som ble videreutviklet og fulgt gjennom hele prosjektet, betydde mye for prosjektets suksess. Blant hadde flyplassen full drift under utbyggingen, avslutter Tor.