This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Ronny Rostad

Mange jern i ilden!

Ronny Rostad har både drevet med utvikling av programvare for vegplanleggere og eget konsulentselskap. Nå jobber han som vegplanlegger i ÅF Engineering.

- Jeg har hatt en spennende og utradisjonell karriere som vegplanlegger. Utvikling av programvare kombinerte jeg med kurs og foredrag i flere europeiske land, men hadde hovedfokus på Norden. Gjennom dette lærte jeg mye om ledelse og kommunikasjon, og tilegnet meg også selvsagt mye kunnskap om IT, forteller Ronny.

Gode kolleger er det viktigste

-Det beste med å jobbe i ÅF er det flotte nettverket av medarbeidere vi har i Norge, og de mulighetene vi har til å jobbe oss opp innen fagområdet. Det er også veldig nyttig å jobbe i et selskap som har et så stort internasjonalt nettverk, fortsetter Ronny.

En viktig bidragsyter

Ronny har en sentral rolle i å utvikle de unge på teamet, og bruker all ledig tid på å støtte sine kolleger innenfor fag og IT.

-Det er veldig inspirerende og motiverende å se hvordan kolleger vokser og utvikler seg gjennom oppgavene og ansvaret de blir gitt. Jeg er skikkelig stolt av å være med å skape et flott fagmiljø innenfor samferdsel hos ÅF i Norge, fortsetter han engasjert.

Samfunnsansvar og påvirkning

Ronny trives i tekniske krevende prosjekter, men mest motiverende er det å jobbe på prosjekt som skal forenkle og bedre hverdagen til mennesker.

-Byutviklingsprosjekter hvor vi skaper bedre løsninger før gående og syklende i flotte byrom er spesielt motiverende. Som vegplanlegger har man stor påvirkning på samfunnet, vi driver med fremtidsrettede løsninger hver dag. Det vi kommer fram til av løsninger har betydning for hvordan folk forflytter seg, hvilke byrom de oppholder seg i og hvor stort miljøavtrykk de etterlater seg. Vi jobber utvilsomt med Making Future., avslutter Ronny.