This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Razieh Mohajer

Når snekkeren smiler, rørleggeren plystrer og maleren synger – da vet Razieh at hun har gjort en god jobb!

Razieh Mohajer er en SHA-rådgiver med stort fokus på god kommunikasjon med de som jobber på byggeplassen. Som SHA-rådgiver skal hun påse at sikkerhet, helse og miljø blir ivaretatt.

- Det kan til tider være vanskelig å få gjennomslag når man kommer med korrigeringer og krav. For å få dette til må jeg som proaktiv lagspiller bevisst tilpasse meg situasjonen jeg er i og alltid vise min respekt i måten jeg kommuniserer på med byggeplassarbeiderne. Da oppfatter de meg som en lagspiller fremfor en som bare dikterer og forlanger. En smilende snekker, en plystrende rørlegger eller en syngende maler - da vet du at folk trives! Den gleden er herlig å se på når du går en befaring på en byggeplass.

Et brennende engasjement for læring

Razieh valgte å begynne i ÅF for å få større utfordringer. Det å få være på flere prosjekter gjør arbeidshverdagen hennes variert, lærerik og spennende. Razieh har et  brennende engasjement for læring, eller som hun sier; for hele tiden å være i bevegelse – både fysisk og mentalt.

- Jeg brenner for bevegelse! Det er viktig for meg at jeg aldri slutter å lære, og at jeg selv tar aktiv del i å søke ny læring. Bevegelse for meg er personlig vekst så vel som fysisk bevegelse.

Drømmeprosjektet

Drømmeprosjektet til Razieh er et meningsfylt prosjekt hvor det er barn, funksjonshemmede eller eldre mennesker som vil ha gleden av resultatet. Hun føler seg ganske heldig som får være med på å jobbe på nettopp slike prosjekter.

ÅF Making Future.

Razieh er helt klar på hva dette betyr for henne:

- Det begynner med meg og deg, her og nå! Så enkelt. Vi legger grunnmuren for den kommende generasjonen.