This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Merete Ihler

Trives best i samhandling med andre

Merete Ihler er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologi. At hun havnet i byggebransjen var en tilfeldighet, men det har gitt store og spennende oppgaver

Merethe jobber som prosjekteringsgruppeleder under forretningsområdet Bygg. I denne stilingen har hun blant annet ansvaret for å koordinere alle disiplinene for de prosjekterende i de største prosjektene til ÅF Engineering.

Det var ikke gitt at Merete skulle jobbe i byggebransjen, men siden hun kom til ÅF i 2007 har ikke utviklingen stått stille.

- I ÅF finnes det mange utviklingsmuligheter, både innen ulike fagområder og roller. Dette gir potensiale for personlig og faglig utvikling. Jeg synes at bedriftskulturen i ÅF er preget av stor takhøyde og kollegaer som vil hverandre vel. På jobben har jeg gode, kloke og faglig dyktige kollegaer som jeg alltid kan søke råd hos. Dette gir trygghet og gjør det lettere å tørre og ta nye utfordringer som innebærer at man til dels er ute på litt dypt vann, forteller Merethe.

Skapende arbeidsplass med innovative løsninger

Oppgavene og prosjektene har vært mange i løpet av de 10 årene som har gått, og ett av prosjektene som står ut for Merete, er Tiller Videregående skole i Trondheim. Sammen med arkitekt har ÅF Engineering fått lov til å følge og påvirke prosjektet fra tidlig skissefase og frem til det nye bygget skal tas i bruk av lærere og studenter i 2021. I dette prosjektet har det blitt tatt i bruk nye metoder, knyttet til eksempelvis tverrfaglig samhandling. Å være med på å skape nye løsninger på blant annet arbeidsmetode sammen med gode kolleger er noe av det Merete trives best med på jobb

-Spesielt gøy er det når vi lykkes i gjennomføring av gode prosjekter i prosjektteam som er sammensatt av medarbeidere med ulike egenskaper og bakgrunn – både når det gjelder fag, kunnskap, erfaringer, alder og
personlighet. Kombinasjonen av disse medarbeiderne gjør oss til et mangfoldig «dreamteam», fortsetter Merethe.

Det er tydelig at Merete trives best i samhandling med andre og er en god lagspiller. Hun trekker alltid frem sine kolleger og gode teamprestasjoner.

Samfunnsansvar og fremtid

Merete er stolt av å ha vært med å planlegge, prosjektere og gjennomføre store og samfunnsnyttige byggeprosjekter. Gode eksempler er undervisningsbygg for studenter på Blindern, et moderne anlegg for håndtering av avfall i Oslo kommune eller boliger for flere hundre mennesker.

ÅF Making Future. innebærer for meg vi gjennomfører byggeprosjekter som både løfter bransjen og samfunnet fremover, avslutter Merethe.