This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Maren Borgersen Hulbak

Sommerjobb ble til karriere i ÅF

Maren jobber som byggeleder, men starten på karrieren i ÅF var på en bedriftspresentasjon på NTNU. Det førte til sommerjobb og etter hvert fast jobb i selskapet.

Gjennom sommerjobb to år på rad hos ÅF Advansia ble hun godt kjent med selskapet og kollegaene. Aller viktigst gav det henne uvurderlig jobberfaring.

- Sommerjobben var startskuddet karrieren min. Mitt første prosjekt var som byggeleder på Holmen svømmehall, hvor jeg fikk jobbe sammen med to erfarne byggeledere. De ga meg mye ansvar og lot meg ta del i alle avgjørelser og arbeidsoppgaver i prosjektet, forteller Maren.

Arbeidslivet som den viktigste læringsarenaen

I ÅF har Maren lært hvordan en byggeprosess fungerer i praksis. Hun har fått være kreativ, måttet være løsningsorienter og ikke minst blitt utfordret på å ta selvstendige beslutninger på kort varsel.

- Det føles som om jeg har lært alt jeg kan etter at jeg begynte hos ÅF! Det er krevende men gøy. Det er viktig å være både fremoverlent og tenke nye løsninger. Byggene vi bygger i dag skal være like gode mange år frem i tid, både med tanke på arkitektur, brukervennlighet og ikke minst miljøeffektive løsninger, sier Maren.

Drømmeprosjektet

- Jeg brenner for et godt arbeidsmiljø. Det er viktig for å trives på jobb, noe jeg mener er grunnleggende for å prestere på jobb. Det er viktig å ha et godt forhold til kollegaene. Det gjør det enklere å snakke sammen, dele gode ideer og forslag og gi hverandre konstruktiv kritikk, sier Maren.

Drømmeprosjektet til Maren er et komplekst nybygg med spennende arkitektur, et prosjekt lokalsamfunnet bryr seg om og engasjerer seg i. Å se en byggegrop bli til et ferdig og levende bygg er spennende. Og når hun ikke er på jobb, drømmer hun seg gjerne bort i interiør og design av egen leilighet.