This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Bjørn Arve Lund

Engasjert realist

Bjørn Arve Lund er utdannet sivilingeniør fra NTH og M.Sc.C.E fra University of Washington, USA, og har en tilleggsutdanning med dr,ing-fag ved NTH. Han har allsidig bakgrunn fra rådgiving i konstruksjonsteknikk for offentlige og private kunder og jobber i Bru og geo-gruppen i ÅF Engineering.

- Det beste med å jobbe i ÅF er at jeg får være med på å skape noe nytt. Jeg er en person med mange interesser og lidenskaper, og i ÅF får jeg ansvar og frihet både når det gjelder definering og løsning av oppgaver, forteller Bjørn Arve.

Engasjert prisvinner

Bjørn er en humoristisk anlagt person med sterk sans for realfag. Han har allerede vært med i mange prosjekter. De største prosjektene er Ekspedisjonsbygningen for OSL, Heidrun-plattformen og PM6- papirfabrikk for NSI.

-Det mest utviklende prosjektet var nok Ormen Lange- rørledninger i lange, frie spenn. Dette prosjektet var koblet til Sintef og modellforsøk i bølgebassenget, fortsetter Bjørn.

Konstruksjonsteknikken er svært konkret, en ser resultatene av planleggingsarbeidet raskt. Noe av det mest givende er det at vi prosjekterer konstruksjoner som vil ha betydning for mange mennesker i flere generasjoner.

Bjørn har fått utmerkelse for takkonstruksjonen på Ekspedisjonsbygget på Gardermoen. - Det er moro å ha fått håndtegnet Leonardo da Vinci-bru fra Vebjørn Sand med «takk» på.

Utvikler miljøet

Ett av prosjektene Bjørn jobber på nå er rehabilitering av renseanlegg, et lite prosjekt, men med akkurat de samme problemstillinger som et større prosjekt. Prosjektet har miljøprofil, og har betydning for både nære og fjernere resipienter.

Bjørn har drevet kursvirksomhet internt og eksternt, oppgaver han trives bra med. Med to lærere som foreldre, har eplet landet noenlunde rett!

Mennesker og mangfold er viktigst

Ifølge Bjørn er det allikevel menneskene som gjør at han trives så godt i ÅF.

- Mine nærmeste kollegaer har mye kunnskap og ulike erfaringer, denne bredden av perspektiver opplever jeg som en stor styrke og jeg er overbevist om at dette gir bedre løsninger, og en mer interessant arbeidsdag, avslutter Bjørn.