This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Godt i gang

På et tidspunkt går du fra å være ung og lovende til å være godt i gang. Du har opparbeidet en god base med praktisk erfaring, og er klar for å ta større ansvar og nye roller. Kanskje ønsker du å ta steget opp i en lederrolle, enten i linjeorganisasjonen eller i et prosjekt.

I ÅF gir vi tillit til og satser på å utvikle våre medarbeidere. Vi er opptatt av din motivasjon – hva som driver deg. Vi tror at ved å gi våre ansatte muligheter og oppgaver utenfor komfortsonen men i trygge rammer, oppnår de mestring og tørr å utfordre seg selv ved neste mulighet. I våre linjeorganisasjoner er flere av våre gruppe- og seksjonsledere i aldersspennet mellom 28-35 år. De er motiverte, engasjerte ledere med stor læringsvilje.

Hvilke muligheter får du som er godt i gang i yrkeskarrieren i ÅF?

• En unik portefølje av mellomstore og store prosjekter innen prosjekt- og byggeledelse, hvor du kan være del av et team og få mulighet for å bygge kompetanse til å ta stadig større roller. Vi vinner våre prosjekter på kvalitet!
• En portefølje innen rådgiving med mellomstore og mindre prosjekter hvor du får jobbe i tverrfaglige team og som gir deg mulighet for å ta ansvar for en større helhet og bredde.
• Et lærende arbeidsmiljø og medarbeidere som bidrar til å være i front for eksempel gjennom bruk av teknologi som ICE og VR.
• Tilgang til veiledning og sparring med erfarne kollegaer, samtidig som du selv veileder og bidrar til å utvikle yngre kollegaer.