This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Bærekraft

Bærekraft er en viktig del av ÅF sin forretningsstrategi og en forutsetning for vår helhetlige virksomhet. Vi binder teknologier sammen for å skape en bærekraftig utvikling.

Vår ambisjon er å sikre langsiktig og bærekraftig utvikling både for våre kunder, samfunnet og for egen virksomhet. Dette gjør vi i balanse mellom sosiale, miljømessige og økonomiske interesser.

Med mer enn hundre års erfaring i å hjelpe våre kunder med å finne innovative, tekniske løsninger har vi tatt en ledende posisjon. Vi er stolte av vår historie og hva vi har oppnådd fram til i dag. Vi er trygge på at vi har fundamentet til å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige løsninger for fremtiden sammen med våre kunder og samarbeidspartnere over hele verden. 

Ved å integrere de 10 prinsippene i FNs Global Compact og de tre perspektivene for bærekraft (samfunn, økologi og økonomi) i alt vi gjør etablerer vi en helhetlig perspektiv i utvikling av produkter og løsninger.

Bærekraft som forretningsstrategi

Uansett hvor og når ÅF er involvert, hjelper vi kundene med å skape et mer bærekraftig samfunn ved å finne nye løsninger på gamle problemer. Våre retningslinjer støtter denne ambisjonen, og sikrer at vi jobber på en rettferdig og transparent måte. 

Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle energieffektive løsninger, investere i infrastruktur, ta på oss oppgaver innen ulike typer energi og industriprosjekter. Våre løsninger binder sammen byer, land og kulturer med broer, kompetansenettverk og mobile løsninger. ÅF genererer arbeidsplasser gjennom teknologi som gjør at bedriftene vokser og utvikler seg.