This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

tegn_3 blir Gottlieb Paludan Architects, Norway

Tegn_3 slutter seg til det danske designstudiet Gottlieb Paludan Architects og etablerer et skandinavisk arkitektfirma med kontorer i København, Malmö, Oslo og Trondheim.

Fra venstre:Kristian Hagemann, CEO Partner, Arkitekt MAA og Jesper Gottlieb, Creative Director Partner, Arkitekt MAA

Det nye felles arkitektfirmaet vil bli drevet under navnet Gottlieb Paludan Architects, og den praktiske fusjonen finner sted gradvis i 2019. tegn_3s nåværende oppgaver fortsetter som før, nå bare under felles ledelse.

Begge selskapene er en del av ÅF Pöyry AB og samarbeider allerede om en rekke felles prosjekter. Gottlieb Paludan Architects' nåværende oppgaver i Norge inkluderer stasjonene Skøyen og Vækerø på den nye T-banelinjen Fornebubanen i Oslo.

Arkitektkontoret har også vært ansvarlig for utformingen av Holmestrand stasjon og har løst byutviklingsoppgaver i Sarpsborg, Grålum og Odda.

Les mer om fusjonen her.