This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

Sterkt resultat med fortsatt god vekst

"Fjerde kvartal var begivenhetsrik. ÅF leverte sterke resultater med god vekst, og samtidig lanserte vi en ny strategi og retning for selskapet. Disse resultatene sammen med den nye strategiske retningen og økende etterspørsel etter ÅFs løsninger danner grunnlaget for fortsatt lønnsom vekst i 2018," sier konsernsjef Jonas Gustavsson.

Fjerde kvartal 2017: kort oppsummert

•Nettoomsetningen utgjorde 3.500 millioner kroner (3.138)
•EBITA utgjorde 344 millioner kroner (306)
•EBITA-margin var 9,8 prosent (9,7)
•EBIT (driftsresultat) var SEK 348 millioner (302)•Grunninntekt per aksje før fortynning SEK 3,28 (2,84)

Les hele rapporten her (engelsk)