This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

Oslo bussterminal skal bli en destinasjon

Et unikt tverrfaglig samarbeid mellom tegn_3 og Designit skaper resultater.

Gjennom et unikt tverrfaglig samarbeid mellom tegn_3, Designit og samarbeidspartnere vil Oslo bussterminal få et etterlengtet ansiktsløft, bli en ny merkevare og tilby en forbedret kundereise. Målet er å forvandle området til en destinasjon og forsterke kollektivtransportnettet i Norge.

Torsdag den 6. september offentliggjorde Akershus Kollektivterminaler FKF (AKT) løsningsforslaget for Oslo Bussterminal. tegn_3 har hatt en sentral rolle både i skisseprosjektet og i forprosjektet.

- Utgangspunktet for løsningen ble lagt allerede i skisseprosjektet hvor vi jobbet tverrfaglig innad i tegn_3 og løftet blikket for å sette bussterminalen i en større kontekst. Det er ingen tvil om at AKT er svært fornøyde med løsningsforslaget som nå er presentert. Dette er et godt eksempel på lagspill og jeg vil spesielt takke Jeff Forbes, Mona Graftås, Ida Nilsen, Nina Ubisch og alle dere andre for strålende innsats!, sier Esbjørn Kjell, avdelingsleder i tegn_3.

ÅF Lighting har også vært en av hovedsamarbeidspartnerne i forprosjektet. De har hatt ansvar for belysningen og leverer en glimrende jobb. Nettopp belysning er en av faktorene som vil gjøre Oslo bussterminal til et tryggere område å ferdes i.

 

Tverrfaglig samarbeid

I forprosjektet fikk tegn_3 med samarbeidspartnere oppgaven med å lage et forslag som kan transformere Oslo Bussterminal til en moderne, trygg og attraktiv bussterminal. Oslo Bussterminal er den tredje største transportterminalen i Norge, med 50.000 reisende og over 1.350 bussbevegelser pr. dag. Mange har også bussterminalen som arbeidsplass.

- Oslo bussterminal har ikke et godt renommé i dag og for mange er det et sted man helst unngår om man kan og satt veldig på spissen hjelper det ikke da å bare male noen vegger, selv om arkitekturen selvfølgelig er viktig. Vi innså tidlig at her var det store muligheter for å løfte hele området rundt bygget og ved å tenke nytt og annerledes var det mulig å oppnå så mye mer, sier Jeff Forbes, byplanlegger og arkitekt i tegn_3.

Dermed fikk tegn_3, som har ansvar for prosjektledelse, arkitektur og urban design i prosjektet, med seg Designit på laget slik at fagområdene arkitektur, tjenestedesign og merkevarebygging har jobbet tett sammen om en helhetlig løsning.

- Det at vi har jobbet tverrfaglig og i tett dialog med strategiske partnere, som Oslo kommune, Ruter og Galleri Oslo, har gitt oss en unik mulighet til å skape noe større og mer relevant enn hvis hver faggruppe hadde jobbet for seg, legger Jeff til.

Gjennom workshoper med en bred referansegruppe, brukerundersøkelser og grundig kartlegging fikk prosjektet innsikt på hva de faktiske utfordringene er.

- I innsiktsfasen har det vært viktig å få tilbakemelding fra brukerne av terminalen. Vi har snakket direkte med folk og på denne måten fått et reelt bilde av behovene til de som skal reise og de som jobber på bussterminalen, sier Marit Helgesen, Senior Tjenestedesigner i Designit.

Lys og attraktiv bussterminal med ny merkevare

Selve bussterminalen blir transformert og vil oppleves som lysere og mer attraktiv. Belysning, tilgang, tydelig skilting og økt aktivitet vil koble bussterminalen til byen og være med på å gjøre området tryggere.

Det er utviklet og lansert en ny merkevare for Oslo bussterminal, OBT. Den blir viktig for å skape stolthet til arbeidsplassen og bygge renomméet til Oslo bussterminal.

- Det har vært viktig for oss å forme Oslo bussterminal som en merkevare som snakker til folk som mennesker, og ivaretar deres reelle behov. Og ikke bare som nok en busstasjon. Målet har vært å skape en unik merkevare med egen personlighet og egne verdier. En merkevare med konsekvent tilstedeværelse i både arkitektur, visuell identitet, kommunikasjon, interiørdesign og tjenester, sier Francesco Volpi, Senior Brand Designer i Designit.

- Nå når løsningsforslaget er levert og godkjent føler vi at vi har tatt det første store skrittet i riktig retning for å transformere Norges største bussterminal til et pulserende, trygt og attraktivt byrom for alle, avslutter Jeff.

Arbeidet med å renovere Oslo bussterminal starter første kvartal 2018 og skal stå ferdig før sommeren 2019. De andre samarbeidspartnerne i forprosjektet er Rambøll og Asplan Viak.