This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

Nittedal ungdomsskole blir en av landets mest miljøvennlige

Prosjekteringen av skolen er sertifisert til BREEAM NOR Excellent som betyr at når skolen står ferdig i 2020 vil den bli en av de mest miljøvennlige ungdomsskolene.

Illustrasjon: Arkitektgruppen lille frøen AS

Utmerkelsen gis basert på en helhetlig tilnærming til miljøaspektene i byggeprosjektet, blant annet helse og innemiljø, energibruk, material, arealbruk og forurensing.

- Kommunestyret har ambisjoner om å videreutvikle Nittedal som et klimavennlig, attraktivt og trygt sted. Med denne sertifiseringen viser vi at Nittedal tar samfunnsansvar og miljø på alvor, sier Laila Jensen, daglig leder av Nittedal Eiendom KF som er byggherre.

ÅF har alle prosjekteringsfagene og har stått for koordinering av BREEAM-ambisjonene. tegn_3 leverer landskapsarkitektur.

- Det er kjempebra at Nittedal kommune går foran og ønsker en høy miljøsatsing på skolen. Det at prosjektet ligger utenfor de store transportknutepunktene har gjort det ekstra krevende å oppnå ønsket miljøklassifisering. Vi er derfor ekstra stolt over resultatet som vi har fått til gjennom god samhandling med Nittedal kommune, Backe Stor-Oslo og arkitektgruppen lille frøen, sier Anders Plataou, oppdragsansvarlig i ÅF.

Excellent

Sertifiseringsnivået Excellent er det nest høyeste innen BREEAM og er en ambisiøs satsning for et prosjekt.

-Det gir en sikkerhet at valg av løsninger er godkjent av BREEAM før bygging. Suksesskriteriene har vært at: Løsningene er vurdert opp mot hverandre på en systematisk måte, det er tatt gode beslutninger til riktig tid og prosessen er godt dokumentert underveis, sier Katja Tretiakova fra ÅF som har vært BREEAM-koordinator i prosjektet.

-Dette er en bekreftelse på at vi har gode rådgivere med høy kunnskap om fremtidens løsninger og BREEAM NOR-sertifisering, avslutter Anders Platou, oppdragsleder i ÅF Engineering.

Backe Stor Oslo er entreprenør i prosjektet og arkitektgruppen lille frøen AS har tegnet skolen.

Les mer om BREEAM: https://www.breeam.com/