This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

Loftesnesbrui - Det nye landemerket i Sogndal

Loftesnesbrui rager stolt over sundet hvor Barsnesfjorden møter Sognefjorden. Prosjektet kombinerer det ytterste innen ingeniør-, arkitekt- og entreprenørkunst sammen med moderne teknologi. Med sine 194m knytter brua Loftesnes og Nestangen sammen, og sikrer nåværende og fremtidige generasjoner sikker ferdsel i vakre omgivelser. Brua ble nominert til European Steel Bridge Award i 2018.

Nye Loftesnesbrui erstatter den gamle brua fra 1958. Prosjektet startet i 2014 og den nye brua ble offisielt åpnet sommeren 2018.  Overbygningen består av balanserende sidespenn i stål og en innhengt nettverksbue i midtspennet. Bruplata er en samvirkekonstruksjon i stål og betong. Underbygningen er sikret med utstøpte stålrørspeler.

ÅF har hatt ansvar for prosjekteringen av den nye brua, fra forprosjekt via byggeplan til oppfølging i byggefase. De har tillegg prosjektert rundkjøringskonstruksjonen på Nestangen i betong med tilhørende 100m støttemur, og deres arkitektkontor tegn_3 har vært ansvarlig for utforming og prosjekteringen av parkområdet på Loftesnes.

- Prosjektet er et resultat av tett samspill mellom alle involverte fagdisipliner, forklarer oppdragsleder Sveinung Heide Vaskinn i ÅF som er en av selskapets nær 120 bruingeniører. Vi har hatt tett samarbeid med Statens vegvesen Vegdirektoratet, Norconsult på geoteknikk, pka ARKITEKTER, Erik Selmer på lysdesign og entreprenørene PNC Norge og Aurstad, fortsetter Vaskinn.

Brua var en av fire finalister i den europeiske kåringen av årets stålbru tidligere i år. Prisen vektlegger design og utforming, så vel byggemetodikk og gjennomføring. Brua nådde ikke helt opp i hovedkategorien, men dro derimot hjem publikumsprisen i samme arrangement.

- De spesielle utfordringene med is-drift fra Barsnesfjorden og i Sogndalsfjorden resulterte i at vi utviklet en alternativ beregningsmetode for is-belastning i prosjektet.

Anleggsfasen var komplisert fordi den gamle brua dels lå i dagens trase og skulle ha trafikkavvikling i hele byggeperioden med kontinuerlig bruforbindelse over fjorden. Det medførte at den nye brua måtte monteres i to omganger og det måtte gjøres tiltak mot vibrasjon og bevegelser i eksisterende bru under fundamenteringen av ny bru, utdyper Vaskinn.

- Således har vi egentlig hatt to åpninger av brua – én for midlertidig bru mens gammelbrua ble revet, og én nå når nybrua ble komplettert, sier Vaskinn.

Sidespennene på Loftesnesbrui har samvirkedekker med toveisvirkning.  Dette ble utforsket i lys av Eurocode 8 og de spesielle nasjonale kravene som er til samvirkekonstruksjoner i Norge.

Foruten de tekniske løsningene var prosjektet tidlig ute med bruk av 3D-verktøy. Det ble generert tegninger fra 3D-modell i prosjektet lenge før dette ble standard i bransjen.

-Erfaringene fra Loftesnes er en viktig ingrediens i vårt VDC-miljø. Dette flotte prosjektet er med på å danne basisen for vår videre satsning i Norge, avslutter Sveinung Heide Vaskinn.