This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

Liquid Light

I jakten på den perfekte balansen mellom brukeropplevelse og optimalisert energiforbruk ble Liquid Light født.

Liquid Light er et designkonsept som bringer lys til liv og forbedrer våre omgivelser visuelt. Belysningen tilpasser seg brukerne og skaper et visuelt miljø med sitt unike uttrykk. Med Liquid Light optimaliserer vi lysets kvalitet og reduserer energiforbruket.

Teknisk sett består Liquid Light av sanntidsdata høstet fra forskjellige sensorer som oppdager naturlige fenomener. For eksempel oppdager infrarøde sensorer varme, mens akustiske detektorer reagerer på lydfrekvenser, og bevegelsessensorer registrerer bevegelse. Disse dataene blir da tolket og forvandlet til lette scenarier, dynamisk endring og tilpasning til miljøet og menneskene som bruker rommet.

"Med Liquid Light løsning kommer en statisk kontorbygning til liv med lyset som beveger seg fra område til område. Fra utsiden vil du se lysstrømmen som puls av bygningen - med en tyngre puls om dagen, da bevegelsene innvendig er hyppige i arbeidstiden, og når bevegelsene avtar om ettermiddagen og om natten, letter pulsen " , forklarer Morten Jensen, leder for ÅF Lighting i Norge.

Liquid Light vil alltid være en unik og kontekstuell belysningsløsning fordi lys scenariene bestemmes av lokale data input. Regissert av disse eksteriørvariablene fører belysningen et eget liv i likhet med våre naturlige omgivelser.

Belysning for mennesker

Folk blir våkne og føler seg komfortable i et rom når belysningen harmoniserer med deres  oppgaver eller plasseringer. Derfor bruker vi sensorer som oppdager bevegelser som får belysningen til å tilpasse seg. Liquid Light er designet for å tilpasse og følge hver enkelt person, noe som skaper en følelse av velvære og forbedrer vår persepsjon av omgivelsene.

Energioptimalisering

Vi utfordrer de anbefalte lux-nivåene med flytende lysintensitet som følger sinuskurver med varierende tempo og størrelse. Ved å kombinere sinuskurver som gir lysnivåer både over og under anbefalte verdier, får vi et gjennomsnitt som samlet sett tilfredsstiller våre behov for mengde lys, men som vi kan kontrollere slik at de totalt sett ligger noe under anbefalt nivå. Dette kan tillates ettersom de høyeste kurvene, som gir de høyeste luxnivåer, er godt over anbefalte verdier, hvilket stimulerer og vekker oss. Sluttresultatet vil på denne måten garantert medføre energibesparelser.