This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

Hva tenker unge om bærekraft og fremtidens byer?

Globale trender og utfordringer, som urbanisering, digitalisering og klimaendringer vil påvirke hvordan vi lever i fremtiden. En ny undersøkelse fra AFRY bekrefter at bærekraft er viktig for unge. De er opptatt av natur, offentlig transport, effektiv resirkulering og rimelige boliger og mest bekymret for overbefolkning.

For å utvikle byer som unge mennesker ønsker å bo er det viktig å vite hva de legger vekt på og vil ha. Derfor gjennomførte AFRY en undersøkelse blant unge mennesker (i alderen 18-35 år) i seks europeiske land: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Østerrike og Sveits. 

Bærekraft er viktig for de unge 

Det er tydelig at bærekraft  både sosialt, økonomisk og miljømessig - er viktig for unge mennesker. Mer enn 60 prosent av de spurte svarte at bærekraft er en viktig faktor når de bestemmer hvor de vil bo.  

-Det er tydelig at de unge bryr seg om bærekraft i alle former. Det er en avgjørende sak som vi må ta hensyn til når vi utvikler fremtidige byer, og vi har mye å lære ved å lytte til den yngre generasjonen når vi utvikler og designer for fremtidensier Helena Paulsson, leder for urban utvikling i AFRY.  

Etter venner, familie og arbeidsmuligheter er tilgang til naturen det tredje viktigste kriteriet for ungdommer når de velger hvor de skal bo. Samtidig sier rundt førti prosent at det ikke er nok grønne områder der de bor.  

-Vi vil løse dette! Grøntområder er utrolig viktig for byene våre, og vi må fortsette å planlegge og bygge det inn i byer. Grønne områder er viktige ikke bare for vårt velvære, men også fordi de fyller andre funksjoner som biologisk mangfold, temperaturregulering, motstandsevne og som en måte å håndtere kraftig regn på, sier Helena Paulsson.  

Overbefolkning er største utfordring for fremtidige byer 

I tillegg til dette viser undersøkelsen at bare litt mer enn en av ti ungdommer ønsker å bo i byer med mer enn en million innbyggere. Respondentene ble også spurt om hva de ser på som de største utfordringene for fremtidige byer: Overbefolkning og avfallshåndtering var de vanligste svarene. 

-Det er tydelig at ungdommer i disse landene ikke ønsker å leve i megabyer. At overbefolkning blir sett på som en trussel i disse landene, som har en relativt liten befolkning, kan tolkes som et resultat av at det er behov for mer bærekraftig byutvikling i byer med en million innbyggere eller mer, sier Helena Paulsson. 

Bærekraftig byutvikling 

I undersøkelsen ble det også spurt om hva de forbinder med en bærekraftig by. På toppen kom tilgang til natur og offentlig transport som kjører med fornybar energi. Effektiv resirkulering, samt rimelige og tilgjengelige boliger fulgte tett på. 

Dette er essensielle forhold som har innvirkning på menneskers hverdag. At byen var smart og «connected» kom bare på en femteplass, sannsynligvis på grunn av at dagens ungdom ganske enkelt tar det for gitt, sier Helena Paulsson. 

Undersøkelsen ble utført av forskningsselskapet YouGov i perioden 10 til 29 september i år. Totalt deltok 5 624 mennesker i undersøkelsen, omtrent 1 000 mennesker per land. Rapporten med resultatene finnes vedlagt.