This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

Bergen skal spare energi sammen med ÅF

ÅF Advansia signerer energisparekontrakter på 17 bygninger i Bergen kommune.

Garantert energibesparelse

Målet er å redusere kostnadene for energi, effekt og vann med cirka 50% for bygningene. ÅF Advansia garanterer for besparelsen og skal gjennomføre tiltak i bygningsmassen innen en investeringsramme på cirka 30 millioner kroner for å redusere driftskostnadene.

EPC er et av verktøyene for å nå kommunens klimamål og består av tre faser: Enøk-analyse, entreprise med prosjektering, anskaffelse og installasjon og til slutt driftsfasen med overvåkning, avvik korrigering og måling.

Potensialet for besparelser i eksisterende bygningsmasser er stort og med utstrakt bruk av energisparekontrakter er vi med på å løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030.

Bergen kommune har stort fokus på miljø og jobber målrettet for å redusere kommunens energiforbruk. Det er positivt at kommunenes fokus er å gjøre reel enøk og ikke bare studier, analyser, vurderinger og sertifiseringer av bygningsmassen.