This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

Aktivitetsbasert arbeid er mer enn en trend

(Oslo 27. september 2019) Det aktivitetsbaserte kontoret har blitt en raskt voksende trend. Mens ansatte frykter tapet av kontoret og den faste trygge plassen hylles ofte det aktivitetsbaserte kontoret av arkitekten og konsulenten. Hva sier forskningen? Mari Skogland i Gottlieb Paludan Architects har skrevet doktorgrad om temaet og presenterte sine funn på konferansen Fremtidens arbeidsplass i dag.

Det er mye å hente på å gjøre arbeidsdagen mer effektiv, både for ansatte og selskapet. Aktivitetsbasert arbeid er lenge løftet fram som fremtidens måte å jobbe på. På den andre siden er det mange argumenter og myter mot løsningen både i forhold til det praktiske og det sosiale.

- Den positive effekten av aktivitetsbasert arbeid er veldig stor både i forhold til kommunikasjon, samhandling, arbeidskapasitet og helse. Til syvende og sist handler det om mennesker. Vi må være klar over at identiske konsepter oppleves svært ulikt av ulike personer og grupper – også når disse beskriver sine behov og sitt arbeid likt, sier Mari Skogland, Senior arbeidsplassrådgiver og interiørarkitekt i Gottlieb Paludan Architects.  

For å lykkes med aktivitetsbaserte løsninger er det viktig å jobbe aktivt med organisasjonen under hele prosessen - også etter flytting til nye lokaler.  
- Spesielt viktig er det å jobbe med ledertrening - noe som vi i Gottlieb Paludan Architects også har god kompetanse på og erfaring med, fortsetter Skogland.

Øker samhandling

Implementert riktig skaper denne måten å jobbe på større valgfrihet og variasjon i forhold til hvilke arbeidsoppgaver som skal løses.

- Vi vet at de som aktivt velger sted etter oppgave opplever bedre struktur på arbeidsdagen og arbeidet og får mer tid til overs for samhandling. På den andre siden er det viktig å være klar over fallgruvene. En god implementering krever både omstilling i forhold til hvordan man tradisjonelt jobber og ikke minst gode tilrettelagte lokaler, avslutter Skogland.

Mari holder innlegg på FM Konferansen den 15.10

https://www.nbef.no/nyheter/item/fm-konferansen-2019