This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

AFRY skal prosjektere demonstrasjonsanlegg for andregenerasjons biodrivstoff

Kontrakten er inngått med Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft og Södra. Demonstrasjonsanlegget skal bygges på Tofte i Hurum kommune og skal produsere avansert, andregenerasjonsbiodrivstoff basert på råvare fra skogen.

Fra venstre: Elin Salthaug Kverneggen, Engineerings manager Silva Green Fuel; Jon Julsen, Direktør Industri i AFRY i Norge; Ole Bigum Nielsen, SVP Projects Statskraft og Siw Nielsen, Purchase manager, Statskraft.

Demonstrasjonsanlegget bygges for å kunne teste teknologien før det eventuelt besluttes å bygge et større kommersielt anlegg. Avansert andregenerasjons biodrivstoff basert på fornybart skogsråstoff kan bli en viktig bidragsyter for å redusere CO2-utslippene fra transportsektorene som står for 33 prosent av klimagassutslippene i Norge. Demonstrasjonsanlegget skal etter planen skal stå klart i Q2 2021.

Biodrivstoff er et satsningsområde

AFRY har bred kompetanse på utvikling av avansert biodrivstoff og har etablert en sterk posisjon innen industri i Norge etter sammenslåingen mellom ÅF og Pöyry i 2019. AFRY er en ledende aktør i Norden på bl.a. biodrivstoff, design og rådgivende tjenester.

Selskapet har vært involvert forprosjektet og har nå fått oppdraget med å detaljprosjektere demonstrasjonsanlegget på Tofte. I prosjekteringskontrakten skal AFRY levere rådgiver- og designtjenester innen bla. prosesstekniske løsninger, mekanisk, bygg, elektro & instrument, brann og geoteknikk.

Jon Julsen, Direktør for industri i AFRY i Norge er glad for tilliten: - Vårt mål er å skape bærekraftige løsninger for våre kunder og dette banebrytende oppdraget gir oss muligheten til å gjøre en forskjell i transportsektoren. Biodrivstoff er et av satsningsområdene våre og vi gleder oss til å utvikle en godløsning sammen med Silva Green Fuel.

 

Former informasjon, ta kontakt med:

Jon Julsen, Direktør for industri i AFRY i Norge,  jon.julsen@afry.com, +4797700096