This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

AFRY bistår NTNU i digital omstilling

AFRY er tildelt en rammeavtale av NTNU på prosjektledelse og rådgiving innen IKT-tjenester. NTNU står i en digital omstilling og rammeavtalen skal sikre NTNU tilgang til kompetanse og kapasitet i realiseringen av NTNUs strategiske målbilde som handler om kunnskap for en bedre verden.

Teamet fra Digital Soluitions som jobber for NTNU.

Digitalisering er et viktig virkemiddel for å understøtte NTNUs strategiske mål og for å imøtekomme regjeringens krav om én digital offentlig sektor.

- Målet er å fornye, forenkle og forbedre tjenestene og arbeidsprosessene.  Vi er glade for å ha med oss AFRY på laget når vi nå skal fortsette å utvikle vår kjernevirksomhet innen forskning og utdanning samt støtteprosesser, sier IT-sjef ved NTNU, Håkon Alstad.

Bildet: Håkon Alstad, NTNU
Bildet over: Håkon Alstad, NTNU

Det er AFRYs enhet Digital Solutions som sammen med samarbeidspartnerne Konik, SenseIT, Selliseth & Welde, Primesource og Centric IT Professionals skal gjennomføre rammeavtalen.

Kraftig digital utvikling

AFRY bidrar allerede med prosjektledelse, programledelse, rådgiving og virksomhetsarkitektur til NTNU, bl.a. i utvikling av studieplanprosessen og digitalisering av vurderingsprosessen.

- Vi har hatt en kraftig utvikling innen digitalisering av vurdering og inntatt en ledende posisjon på området, f.eks. har vi etablert Norges største fasiliteter for digital eksamen fordelt over tre studiebyer. Mye takket være dyktig prosjektledelse og godt samarbeid med AFRY, sier Annikken Løe, avdelingsdirektør for Avdeling for studieadministrasjon.

Bildet: Anniken Løe, NTNU og Øyvind Hauge, AFRY
Bildet over: Anniken Løe, NTNU og Øyvind Hauge, AFRY

I tillegg har AFRY levert viktige bidrag innen fusjonen, anskaffelse av sak- og arkivløsninger og anskaffelse av laboratorieløsninger for NTNU.

Solid kompetanse og erfaring

- Vi takker for tilliten! Det som er viktig for oss er hvordan vi sammen med NTNU kan utvikle organisasjonen og oppnå deres strategiske mål gjennom digitalisering. Våre medarbeidere og samarbeidspartnere har tung kompetanse og erfaring fra digital omstilling i store komplekse organisasjoner, forteller Martin Engan, som leder arbeidet med forretningsutvikling i Digital Solutions i AFRY.