This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

ÅF vinner stor rammeavtale på Follobanen

ÅF har signert eksklusiv rammeavtale for tekniske tjenester på Follobanen med Bane NOR i Norge.

Bilde: Massen fraktes ut på samlebånd ved tunnelarbeider under Ekebergåsen. Kreditering: Accione Ghella Joint Venture

Avtalen dekker tekniske tjenester til Bane NOR i Follobaneprosjektet innenfor områdene jernbaneteknikk, tunnelboring/TBM og bygg/anleggstekniske fag. Oppdraget i rammeavtalen er å støtte Follobaneprosjektet med kompetanse inn i byggherres organisasjon og utføre tredjeparts verifikasjon, tekniske vurderinger og studier.

- Den nye Follobanen er Norges hittil største samferdselsprosjekt og vil halvere reisetiden mellom Oslo og Ski når den tas i bruk. Med lokalisering på det sentrale Østlandsområde, hvor ÅF har flere kontorer, er dette en svært spennende mulighet for oss. Vi ser fram til å bidra til en sikker og god gjennomføring av utbyggingen av Follobanen sammen med Bane NOR, sier Anton Husøy, Direktør infrastruktur, ÅF Engineering.

Samarbeid på tvers av ÅF


ÅF stiller med sterk lokal og internasjonal kompetanse og har med seg det spanske konsulentselskapet TYPSA som en sentral partner.

- I praksis betyr dette at vi får brukt hele vår faglige bredde på tvers av ÅF både i Norge og internasjonalt gjennom ÅF i Sverige og i Sveits. Vi har jobbet hardt med denne avtalen i høst, og det er veldig gledelig at vi vinner denne konkurransen. Dette er en verdsetting av den sterke kompetansen vi kan stille med når vi samarbeider på tvers av ÅF, sier Anton Husøy, Direktør infrastruktur, ÅF Engineering.

Rammeavtalen har oppstart i 2018 og går over fire år + ett års opsjon.

Halvert reisetid

Med Follobaneprosjektet skal Bane NOR levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid. Du vil dermed kunne reise fra Oslo til Ski på kun 11 minutter.

Den nye Follobanen blir 22 km lang og togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel på 19.5 km. Prosjektet omfatter blant annet et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.