This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

ÅF vinner stor rammeavtale for Bybanen i Bergen

Rammeavtale gjelder byggetrinn 4 for Bybanen og omfatter uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse fra sentrum til Fyllingsdalen. Prosjektet skal gå over tre år.

Bildet: Beate Almli Hagland, regionssjef ÅF Bergen.

Oppdraget omfatter lovpålagt uavhengig kontroll av alle fagområder i henhold til plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften, det vil si konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk, brannsikkerhet og geoteknikk. I tillegg er det en del lokale krav og krav Bybanen Utbygging har pålagt seg selv, som omfatter fagområdene geologi, vann og avløp og universell utforming.

- Vår målsetning er å utføre kontrollene av prosjekterende og utførende slik at prosjektet får den kvaliteten det skal i henhold til de lovpålagte og lokale kravene, sier Beate Almli Hageland, regionssjef for ÅF i Bergen.

- Dette er en av de største kontraktene vi har fått for samlet uavhengig kontroll, og den har stor betydning for ÅFs satsing i Bergen, fortsetter Hagland. ÅF Advansia har allerede en rammeavtale på timetjenester inne prosjekt- og byggeledelse, og prosjektering for Bybanen.

ÅF skal levere kontrollene fra webhotell til webhotell overfor kunden og de prosjekterende, ingen papir og ingen papirtegninger. Her er det elektronisk dokumentasjonsflyt fra varsel om kontroll og innhenting av dokumentasjon, hele veien igjennom til kontrollerklæring.

ÅF vant kontrakten fordi de har tilbudt et faglig sterkt team til den beste prisen. I prosjektet har ÅF med seg H2 Byggeteknikk AS og Haugen VVA AS, som begge er faglig sterke lokale firmaer innen sine fagfelt.

- Vi jobber hele tiden for at prosjektet skal kunne opprettholde sin fremdrift og vi skal sammen serve Bybanen Utbygging på en god måte. Med kort responstid skal vi kontrollere planlagte arbeider på en god og ryddig måte som gir de involverte partene forutsigbarhet. Vi ser frem til å bidra sammen med våre samarbeidspartnere til at byen skal få sin nye linje til Fyllingsdalen, avslutter Hagland.