This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

ÅF skal utvikle hovedgate i Trondheim

Olav Tryggvasons gate skal bygges om for øke attraktiviteten til Midtbyen på en bærekraftig måte. ÅF har fått oppdraget å se på dette sammen med Mobilitet AS, PIR II og tegn_3 som en del av Miljøpakken.

Olav Tryggvasons gate skal bygges om til å få effektive kollektivårer med bedre forhold for fotgjengere og syklister samt legge til rette for mer handel og byliv.

- Vi takker Miljøpakken og Trondheim kommune for tilliten og ser fram til å være med på å skape mer liv i midtbyen i Trondheim. Vi skal optimalisere løsningsalternativene og vurdere hva som er teknisk mulig å gjennomføre, sier Sigurd Hafskjold, prosjektleder i ÅF Engineering AS.

Miljøpakken skal i løpet av de neste årene ruste opp innfartsveiene til Trondheim sentrum for å kunne takle befolkningsveksten i og rundt byen på en bærekraftig måte. Olav Tryggvasons gate er en av fire hovedgater som skal bygges om.

Brukermedvirkning og visualisering

ÅF vil legge opp til en prosess som sikrer medvirkning gjennom brukermøter med god hjelp fra datterselskapet tegn_3.

Digitale hjelpemidler som BIM-modeller og VR vil bli brukt for å bedre forstå de tekniske og trafikale løsningene og hvordan driften og bylogistikken vil fungere. Denne metodikken vil bidra til økt effektivitet og bedre kvalitet. Ikke minst vil de digitale hjelpemidlene hjelpe prosjektet med å bedre forstå og vurdere visuelle uttrykk.

- Vårt mål er at det skal være mulig å sette seg på en virtuell benk og få en virkelighetsnær opplevelse av hvordan det vil være å oppholde seg i byrommene, sier Hafskjold.

Gatene skal ifølge planen være ferdig bygd i 2023.