This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

ÅF på Brukonferansen 2019

Brukonferansen 2019 i regi av Statens Vegvesen ble arrangert mandag 4. og tirsdag 5. november i Oslo og samlet 300 bruentusiaster i Norge. ÅF deltok med møteleder og holdt to innlegg.

På bildet øverst fra venstre: Ola Fjerdingstad, Ivar Hellzen Melby, Øyvind Trygge Moltubakk og Christian Stormyr

Ola Fjerdingstad, avdelingsleder Bru og Geo, var møteleder den første dagen, Christian Stormyr og Øyvind Trygge Moltubakk presenterte Frogner bruer mens Ivar Hellzen Melby snakket om Ryssdalsbrua.

Frogner bruer – et innovativt tegningsløst prosjekt

Dagens Frogner bru på Fv 260 ved Sørum sentrum i Akershus er i elendig forfatning og er i dag innskrenket til ett kjørefelt. Den skal nå erstattes av to bruer: En to-felts bru for trafikken på fylkesveg 260 Trondheimsvegen og en bru for gående og syklende. Nye bruer bedrer derfor fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. 

Det som gjør dette prosjektet veldig spennende, utover at det blir en fin bru, er at det er et 100% modellbasert og tegningsløst konstruksjonsprosjekt. Prosjektet viser nytenkning innen parametrisering og detaljnivå på BIM-modeller. Prosjekteringen er utført med bl.a. Tekla Structures og for visualisering av 3D-modellen er det benyttet VR-teknologi.
 

- Vi ser et stort potensiale i bruk av VR-utstyr i modellbaserte prosjekter. Dette gir bl.a. en bedre felles forståelse og bidrar til å avdekke feil i en tidligere fase, fortalte Christian Stormyr under presentasjonen.

Les mer om prosjektet: TU: ÅF dropper tegninger i bro-prosjekt

Ryssdalsbrua

Rassikringsprosjektet fv. 723 Herfjord – Ryssdalen har vært et etterlengtet prosjekt blant lokalbefolkningen på Fosen. ÅF prosjekterte Ryssdalsbrua på 145 m og tunnelportalene tilknyttet Ryssdalstunnelen og Herfjordtunnelen.

Ryssdalsbrua er en spenstig bru med høye og slanke pilarer. Den eksisterende veien i bunnen av Ryssdalen måtte være i drift helt til åpning av ny bru.

- Det stilles strenge krav til støpearbeider over vei og det ble derfor valgt en bruløsning som kunne skyves ut fra den ene siden av dalen og kun medførte stenging av veien i en begrenset periode, forklarte Ivar Hellzen Melby på Brukonferansen.

Fordelen med en «lansert» bru var også bedre HMS med mindre arbeid i høyden. Veistrekningen, bru inkludert, ble åpnet som planlagt den 25. oktober.

Les mer om prosjektet: SVV: Bygde rassikker veg i Åfjord på rekordtid