This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

ÅF øker fokus på energibransjen og velger Molde som base for satsningen

(Oslo – november 2017) Etter det vellykkede oppkjøpet av Solid Engineering AS i Molde har ÅF hatt en sterk vekst innen energibransjen i Norge. ÅF samler nå sin satsning på området under Tor Magne Johansen, som får ansvaret for å utvikle hele forretningsområdet.

- Ved å samle energisatsningen vår under Tor Magne Johansens ledelse og med ÅF Solid Engineering i Molde som en sterk aktør, kan vi bli en enda bedre partner for våre kunder og ta et mer helhetlig ansvar for å løse kundenes utfordringer slik at de når sine mål, sier Rune Hardersen, administrerende direktør for ÅF Norge.

- Trenden har vært at lokale selskaper blir sentralisert i forbindelse med oppkjøp. Det at ÅF i Norge velger å være kjerringa mot strømmen og satse fra Molde er en stor anerkjennelse for meg og ÅF Solid, sier Tor Magne Johansen, ny leder for forretningsområdet Energy i ÅF Norge og leder for ÅF Solid.

ÅF har et av de største miljøene innenfor vannkraft i verden, med 250 konsulenter dedikert til vannkraftprosjekter. I Norge leverer selskapet komplette tjenester innenfor vann- og vindkraft fra utredninger og forprosjekt til prosjekt- og byggeledelse, samt idriftsetting og tilstandsovervåking.

ÅF leverer også tjenester og løsninger innenfor Big data til energiselskaper, hvor de utnytter selskapets kompetanse innenfor industriell IT. – Dette er et spennende område hvor vi mener det ligger store urealiserte gevinster for både bransjen, men også i et samfunns- og bærekraftperspektiv – det handler om å forvalte ressurser best mulig, sier Tor Magne Johansen.

Selskapet er i sterk vekst og har en ambisjon om å bli en av Norges mest attraktive arbeidsgivere. ÅF Solid har en dominerende markedsposisjon i regionen, og har hatt løpende rammekontrakter med Statnett siden 2008. Nylig skrev de under en rammeavtale med Fosen Vind DA/Statkraft SF, for det som skal bli Europas største vindkraftprosjekt på land. Selskapet har også inngått kontrakt med energiselskapet BKK i Bergen der de leverer byggekontroll på den nye 420 kV ledningen fra Modalen til Mongstad.

- Vi vokser og har behov for å rekruttere flere dyktige kollegaer det neste året, både innenfor fornybar energi, big data, tidligfase og prosjekt- og byggeledelse. Hva gjelder sistnevnte så har vi et sterkt lag med praktiske ingeniører og fagarbeidere med tung kompetanse og erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, avslutter Tor Magne Johansen.