This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

ÅF og Pöyry blir AFRY

Siden 22. februar 2019 har ÅF og Pöyry vært ett selskap med prosjekter i mer enn 100 land. I dag, 25. november 2019, lanserer vi vår nye merkevare, AFRY. Den nye merkevaren AFRY er en kombinasjon av bokstavene i ÅF og Pöyry: AF + RY.

Selskapene har en lang historie. ÅF ble grunnlagt i 1895 og Pöyry i 1958. Med sammenslåingen har vi blitt det største selskapet i vårt marked i Norden. AFRY er en global aktør med nesten 17 000 ansatte og med kontorer i 50 land 
Selskapet er et ledende ingeniør, design og rådgivningsselskap innenfor bygg, infrastruktur, energi og industriog med prosjekter i mer enn 100 land er den årlige omsetning på omtrent 20 milliarder svenske kroner.  

Vår posisjon som et globalt selskap bekreftes med lanseringen av AFRY. Gitt den eksponentielle teknologiske utviklingen vi står overfor, er våre tjenester og løsninger mer relevant enn noen gang. De siste årene har vi opplevd en betydelig vekst, og omsetningen har doblet seg siden 2015. Jeg er stolt av historien vår, og gleder meg til fortsettelsen hvor vi vil ha enda sterkere fokus på bærekraftige løsninger. Vi tar med oss det beste fra både ÅF og Pöyry inn i den nye merkevaren AFRYforteller Jonas Gustavsson, konsernsjef i AFRY. 

I tider med økt globalisering, urbanisering, digitalisering og klimaendringer er behovet for bærekraftige løsninger større enn noen gang. Det krever omstilling og en helhetlig tilnærming 

- Vår erfaring er at økende kompleksitet og et mangfoldig interessentlandskap krever en ny og helhetlig tilnærming, hvor modig lederskap, evne og vilje til samhandling blir nøkkelfaktorer for å utvikle bærekraftige løsninger både for og med kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter, sier Christopher Klepsland, administrerende direktør for ÅF-selskapene i Norge. 

Med en ny felles merkevare og tjenestetilbudvil AFRY styrke sin posisjon i kjernemarkedene Sverige, Norge, Danmark, Finland og SveitsInternasjonalt forsterker selskapet posisjonen innenfor for eksempel energi- og prosessindustri.  

En hovedutfordring for AFRY som for resten av bransjen er å tiltrekke seg de beste medarbeidernog sikre riktig kompetanse. - Vi ønsker å fortsette og være en av de mest attraktive arbeidsgiverne for ingeniører, forskere, designere og rådgivere, avslutter Gustavsson.