This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

ÅF og Omsorgsbygg satte samhandling på agendaen under Oslo Urban Arena

(Oslo – 18.september 2019) «All energi i fartsretningen» er slagordet til teamet som skal realisere Oslo Storbylegevakt gjennom en ny gjennomføringsmodell.

Christopher Klepsland, Administrerende direktør i ÅF modererte panelet som bestod av (f.v) Henrik Kjøge, Senior Prosjektutvikler Skanska, Tor I. Hoel, Prosjektdirektør i ÅF Advansia, Lars Henrik Bøhler, Administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF og Erik Rigstad, Utviklingsdirektør i Cowi.

Prosjektet har et kostnadsoverslag på 3,2 milliarder og skal bygges ved Aker sykehus. Ambisjonen er å spare 100 millioner kroner og unngå konflikter. Sammen med Omsorgsbygg, Skanska og Cowi kjørte ÅF debatt på Oslo Urban Arena om hvordan samhandling kan bidra til mer effektiv prosjektgjennomføring. 

- Erfaringer fra tradisjonelle prosjekter viser at man kaster bort mye tid på krav, endringer, omprosjekteringer og tvister - ofte basert på misforståelser og uklarheter som oppstår i startfasen, innledet Tor I Hoel, prosjektdirektør i ÅF Advansia, som har prosjektledelsen for Oslo Storbylegevakt på oppdrag fra Omsorgsbygg Oslo KF.

Nyskapende gjennomføringsmodell

- Vi ønsket å heve ambisjonsnivået og ta modige grep for å få en bedre prosjektgjennomføring. Vi fikk alle parter tidlig inn i prosjektet og etablerte en åpenhetskultur. Vi samlet alle rundt felles målsetninger og ble enige om felles arbeidsmetodikk, forklarte Hoel.

Selve kontraheringen ble gjennomført uten konkurranse på entreprisekost. Kriteriene rettet seg mot personell, team, oppgaveforståelse, miljø og timepriser.

- Vi valgte denne modellen fordi vi opplever at tradisjonelle gjennomføringsmodeller med fokus på lav pris skaper konflikter. Aktørene har ofte sine egne agendaer, det mangler felles målsettinger og man ender ikke nødvendigvis med laveste pris til slutt, fortalte Lars Henrik Bøhler, administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF.

Det handler om mennesker

- Relasjoner og personer er viktig – og kanskje viktigst i et vellykket prosjekt. Nøkkelen for å lykkes er å ha det rette teamet, fortsatte Bøhler.

- Vanligvis er det vi ingeniører som setter sammen teamet, men i dette arbeidet bisto HR-avdelingen til ÅF med sin spisskompetanse. Det var avgjørende for at vi fikk det beste teamet med relasjonskompetanse, forklarte Hoel.

Høy grad av tillit

Representanter fra de ulike aktørene var samstemte i at eierskap til en felles målsetting forener interessene, og alle har erfart at det er god samhandling og høy grad av tillit i prosjektet.

- Vi ble involvert tidligere i prosjektet enn det som er vanlig og opplevde stor åpenhet fra de andre aktørene.  De store særinteressene må vike – og i prosessen så langt har vi blitt enda tettere og bedre samkjørt - vi har et felles mål, fortalte Henrik Kjøge, Senior prosjektutvikler i Skanska.

- Det at vi er samlokalisert gjør prosessene mer effektive. Opplevelsen hittil er at vi som tverrfaglig team kompletterer hverandre og spiller hverandre gode. Vi tar diskusjonene på stedet slik at vi tar riktige beslutninger til rett tid og kommer effektivt videre, fortsatte Erik Rigstad, Utviklingsdirektør Cowi.

- Kontrakter skriver vi for de dårlige tidene. I dette prosjektet er det tillit og takhøyde – det er menneskene og det som skapes i samhandlingen som skaper verdier, avsluttet Tor I. Hoel, Prosjektdirektør i ÅF Advansia.