This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

Ser store muligheter i det norske markedet

(26.februar 2018) Arkitektfirmaene Koncept fra Stockholm og norske tegn_3 satser sammen for å utvikle attraktive destinasjoner i Oslo.

Koncept er blant annet spesialisert innen retail, hotell og restaurantbransjen. De er kjent for å skape attraktive og lønnsomme konsepter for sine kunder, og har mer enn 20 års erfaring på området. På kundelisten står blant annet Petter Stordalens Nordic Choice Hotels, med Comfort Carl Johan i Oslo og Copperhill Mountain Lodge i Åre.

-I Oslo er det utviklet få destinasjoner som fremstår som tydelige merkevarer. Vulkan er et av få gode eksempler, og vi tror det ligger et stort, uutnyttet potensial gjennom større grad av helhetlig tenking og samarbeid mellom ulike eiendomsaktører i de sentrale byområdene i Oslo, hevder Esbjørn Kjell i tegn_3.

Skaper lønnsomme konsepter

Nøkkelen til suksessen for Koncept ligger i at de alltid har fokus på at prosjektet de utvikler skal være lønnsomt for kunden og passe inn i bymiljøet. Konseptutviklingen er basert på dyptgående innsikt i hva som både kan skape en attraktiv destinasjon og en sterk merkevare.

-Vårt mål er at kundene skal tjene penger på løsningene vi utvikler. Vi starter alltid med en grundig analyse av kjerneverdier, kundegrupper og behov. Når vi for eksempel utvikler et hotell, en restaurant eller et byområde er vi opptatt av hvilken plass den har i en større sammenheng for kundegruppene vi retter oss mot, forteller Ulf Maxe i Koncept i Stockholm.

Som et eksempel på dette har arkitektfirmaet utviklet MOOD-gallerian i Stockholm, slik at det både støtter handels- og restaurantvirksomheter ved hjelp av arkitektur, flyt, tilknyttede gater, interiør, kunst og grøntområder. Kvartalet ligger i Stockholm City og har et omfang på totalt ca 10.000 kvm.

- Utfordringen var å transformere en lite funksjonell og introvert bygning til et sted som innbyggerne i Stockholm ble oppmerksomme på, tok i bruk og som ble en destinasjon. Gallerian er nå en av de mest populære og framgangsrike møteplassene i Stockholm, fortsetter Ulf Maxe.

Vil skape attraktive destinasjoner i Oslo

Norske tegn_3 er blant annet spesialisert innen urbanisme, by- og knutepunktutvikling. Selskapet har hatt ansvaret for å ta frem et skisse- og forprosjekt på hvordan gjøre Oslo bussterminal til et velfungerende nav for 50.000 reisende hvert år. Prosjektet omfattet både plan, arkitektur, landskapsarkitektur, urban design og lysdesign – alle viktige elementer for å skape en attraktiv helhet.

Nå ønsker Koncept og tegn_3 å ta et større grep om Oslo markedet.

- Målet er å knytte tettere kontakter med utviklere som tenker langsiktig, tenker bymessig og har et høyt ambisjonsnivå. Sammen bistår vi nå Aspelin Ramm med analyser og utredninger i forbindelse med utvikling av VIA som skal erstatte House of Oslo, avslutter Ulf Maxe.

For mer informasjon kontakt:

Koncept: Ulf Maxe ulf.maxe@koncept.se +46 708651220 eller Daniel Wengelin daniel.wengelin@koncept.se +46 708990074

tegn_3: Esbjörn Kjell esbjorn.kjell@tegn3.no +47 40286314 eller Siri Blakstad siri.blakstad@tegn3.no +47 90645419

Om Koncept og tegn_3.

Koncept og tegn_3 er begge frittstående, men heleide arkitektfirmaer av ÅF, en av Skandinavias største ingeniør- og designvirksomheter med en salgsomsetning på over 11 milliarder SEK, 10 000 ansatte og 100 kontorer i mer enn 30 land.

Koncept er et arkitektfirma som kommuniserer merkevarer gjennom arkitektur og design i kraft av unike interiørløsninger, bygninger og byrom. Med høyt kreativt nivå gjennomfører Koncept prosjekter basert på kundenes forretningsidé og visjon. Det er et konkurransefortrinn som genererer verdi.

Les mer på www.koncept.se

tegn_3 er et tverrfaglig arkitektfirma som arbeider utforskende, inkluderende og bærekraftig. Gjennom brukerprosesser utvikler tegn_3 steder, nabolag og arkitektur med mennesket i sentrum. Samtidig skapes nye verdier for kunden, framtiden og samfunnet.

Les mer på www.tegn3.no