This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

News

Hållbarhetsrapport Digitalisering i Halland

Hallå där, Therese Wernstedt, hållbarhetskonsult på ÅF, du var på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik i helgen. Vad gjorde du där?

- Det stämmer, jag var där framför allt för att presentera vår nya hållbarhetsrapport om digitalisering och tillväxt i Halland. Ett mycket spännande samarbete mellan ÅF, IP-Only och Region Halland.

Berätta mer om samarbetet.

- ÅF har gjort en serie hållbarhetsanalyser för digitaliseringen i Halland. Utgångspunkten är att undersöka om och vilka samhällsvinster bredbandsutbyggnad kan få. Nu har vi precis släppt och presenterat den andra rapporten som har temat Näringsliv och tillväxt.

Vilka är de viktigaste slutsatserna från rapporten?

- De viktigaste slutsatserna är att grundförutsättningen för att digitalisering ska ha en samhällsnytta är att det finns stabilt bredband för alla, det vill säga en hundraprocentig utbyggnad. Det finns ett tydligt samband, i flera studier, mellan bredbandsutbyggnad och tillväxt och störst tillväxt kan man se i städer och i landsbygd nära städer.

Kan du kortfattat beskriva de viktigaste hållbarhetsaspekterna för digitalisering?

- De främsta hållbarhetsaspekterna är resurseffektivisering, samhällsservice samt tillväxt och utveckling.

Resurseffektivisering: Digitaliseringen innebär en potential att effektivisera ekologisk och ekonomisk resursanvändning och klimatpåverkan.

Samhällsservice: Digitaliseringens har potential att ge demokratisk tillgång till samhällsservice i tätort och på landsbygd.

Tillväxt och utveckling: Digitaliseringens har potential att gynna utveckling och tillväxt och hållbara innovationer.

Hur kommer det sig att ÅF fick det här uppdraget?

Vårt fokus på hållbarhet och expertis inom just hållbarhetsanalyser blev en del av IP-Onlys anbud till Region Halland avseende bredbandsutbyggnaden i regionen – ett uppdrag som de sen vann. Anbudet var nytänkande i sin form och erbjöd en samverkansmodell i syfte att ge alla invånare i Halland ett erbjudande om bredbandsanslutning till en solidarisk kostnad. IP-Only bedömde att det gynnade deras anbud att tillföra hållbarhetskompetens i sitt erbjudande för att visa på förutsättningar för samhällsnytta i digitaliseringen.

Länk: 
Läs mer om rapporten och se rapporten i sin helhet.