This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

News

Ett Sundsvall i tillväxt

Idag deltar Jonas Gustavsson på konferensen om digitalisering av industri och miljö i Sundsvall. På ÅF ser vi hur urbaniseringen driver fram nya krav på digitala hållbara lösningar i alla städer.

Sverige är det EU-land som har haft den starkaste urbaniseringstrenden de senaste 13 åren. En utveckling som bidrar till en snabb samhällsförändring och som driver fram nya krav på digitala hållbara lösningar.

För att möta de utmaningar och möjligheter som vi står inför krävs samverkan mellan aktörer inom näringsliv, universitet och politiker. På temat Digitalisering av industri och miljö arrangerar därför Mittuniversitetet och Bron Innovation en konferens där Jonas Gustavsson deltar tillsammans med bland andra Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Hög expansionstakt i Sundsvall

Idag bor cirka 60% av Sveriges befolkning i tätorter med fler än 10 000 invånare. En sådan ort med stark expansionstakt är Sundsvall.
- Sundsvall är ett bra exempel på en region som växer med krav om smarta lösningar. Genom att vara närvarande med specialister och ingenjörer inom en bredd av kompetensområden, är vi en samarbetspartner att räkna med när utvecklingen går snabbt framåt och man vill nyttja digitaliseringens möjligheter", säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef på ÅF.

Att skapa platser där människor vill bo, leva och utvecklas

I regionen är vi verksamma inom många satsningar som bidrar till bättre infrastruktur, effektiv kraftgenerering och platser där invånare vill bo, leva och utvecklas.
- Vi befinner oss i en expansiv och spännande fas med stora pågående och kommande projekt inom bland annat processindustrin, kraftgenerering och väg- och järnvägsbyggnationer. I de utmaningar som Sundsvall står inför får vi möjligheten att jobba med vår fulla bredd av helhetslösningar oavsett om det är inom energiområdet, infrastruktur eller när industrin ska digitaliseras, säger Anders Ågren, Sektionschef ÅF, Sundsvall.