This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Available job

Examensjobb inom bioteknik

Om jobbet

Vi erbjuder examensjobb till en student med utbildning inom teknisk biologi, kemisk biologi, kemiteknik eller motsvarande, och med erfarenheter av laborativt arbete. Projektet har en nära koppling till industrin med aktuella frågeställningar och arbetet kan ha en direkt påverkan på pappers- och massaindustrins framtida slamhantering.

Ökad energieffektivisering inom pappers- och massaindustrin genom hydrolys av bioslam 

Vid produktion av papper och massa genereras stora mängder avloppsvatten. Vid rening av detta vatten produceras stora mängder slam som måste behandlas och förbrännas eller på annat sätt tas om hand. En utmaning med detta ligger i att detta bioslam är svårt att avvattna och oftast krävs dyra kemikalier och restfiberfraktioner för att uppnå tillräcklig hög torrhalt för förbränning. Syftet med examensarbetet är därför att förbättra avvattningsbarheten på bioslammet genom hydrolys med restvärme och/eller sidoströmmar från bruket.

Arbetet omfattar en mindre litteraturstudie följt av en laborativ del, där effekten av olika parametrar (temperatur, behandlingstid, etc.) på slammets avvattningsegenskaper och förändringar i halten löst organiskt material utvärderas.

Handledning

Examensarbetet handleds av AFRY (tidigare ÅF) i samarbete med Scandinavian Biogas Fuels (SBF) och Linköping University/Biogas Research Center och är en del av ett större forskningsprojekt finansierad av Energiforsk. De laborativa försöken inom examensarbetet utförs på Linköpings Universitet och önskat startdatum är någon gång mellan oktober 2020 och januari 2021.

Vem är du?

Vi söker efter en student som har en utbildning inom teknisk biologi, kemisk biologi, kemiteknik eller motsvarande, och med erfarenheter av laborativt arbete. Projektet har en nära koppling till industrin med aktuella frågeställningar och arbetet kan ha en direkt påverkan på pappers- och massaindustrins framtida slamhantering.

Vi erbjuder

AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.

Om företaget

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Kontaktuppgifter för frågor

AFRY: Xu-Bin Truong
xubin.truong@afry.com

Linköpings Universitet: Eva-Maria Ekstrand
eva-maria.ekstrand@liu.

Scandinavian Biogas Fuels: Anna Karlsson
anna.karlsson@scandinavianbiogas.com

Apply here