This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Available job

Examensarbete inom Arbetsmiljö med fokus på 3D, BIM och VDC

Om jobbet

Detta examensarbete utförs inom ÅF Infrastructure, Large Projects. Large Projects har drygt 110 medarbetare och driver projekterande infrastrukturuppdrag inom stora komplexa, multidisciplinära projekt som Förbifart Stockholm och Ostlänken.

Stora uppdrag innebär stora utmaningar och i vår strävan att bli ännu bättre erbjuder vi nu ett examensarbete med fokus på hur vi kan använda 3D, BIM och VDC för att vässa oss ytterligare när det gäller arbetsmiljöfrågor.

3D, BIM (Building Information Modeling) och VDC (Virtual Design and Control) är är numera väletablerade verktyg och arbetsmetoder i infrastrukturbranschen, men utvecklingspotentialen är också fortfarande stor. Målet med examensarbetet är att utvärdera hur branschen arbetar idag med dessa verktyg för säkrare arbetsmiljö och vilket framtida behov och framtida förväntningar som finns. Detta kommer bland annat att innebära:

  • Teoristudier
  • Intervjuer
  • Analys av nuläget i beställar-, konsult och entreprenörsled
  • Analys av möjligheterna med BIM/VDC för riskanalyser och riskeliminering inom arbetsmiljö i olika projektskeden
  • Analys av möjligheterna för presentation/visualisering av arbetsmiljörisker  

Slutrapporten kommer att innehålla slutsatser om hur ÅF och övriga i branschen arbetar idag samt hur vi kan utveckla våra arbetssätt inom arbetsmiljö för att möta framtidens möjligheter inom BIM/VDC.

Vem är du?

Vi ser gärna två sökande som vill göra sitt examensarbete tillsammans i huvudsak på ÅFs huvudkontor i Solna. Ni är i slutet på era utbildningar med inriktning mot arbetsmiljö och tycker att stora infrastrukturprojekt och BIM är något ni vill lära er mer om. Ni är goda kommunikatörer, är duktiga på analysera data och skapa ordning och reda. Inte minst är ni inte rädda för att utmana oss i våra invanda arbetssätt och vill vara med och skapa framtidens infrastruktur tillsammans med ÅF.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett examensarbete med inblick i flera spännande infrastrukturprojekt och med vassa kollegor, stora utmaningar och många skratt.

Om företaget

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för nästa generation.

Making Future.

Kontaktuppgifter för frågor

Catarina Eklöf
+46 105057447
catarina.eklof@afconsult.com

Apply here