This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Available job

Nytt GUI avsett för surfplatta (exjobb)

Om jobbet

Bakgrund

Sedan 25 år tillbaka finns ett program för meddelandekommunikation över bland annat radio. Detta program är i behov av att moderniseras till teknikens framkant. Programmet behöver göras flexibelt för nya plattformar, situationer och behov. Som ett led i detta har arbetet med en ny programkärna påbörjats för .NET.

Uppgiftsbeskrivning

Uppgiften för examensarbetet är att ta fram ett nytt användargränssnitt lämpligt för en tablet-PC/surfplatta som används under krävande förhållanden. Frågor att få svar på:

  • Vilka lämpliga GUI-ramverk finns? Fördelar/nackdelar?
  • Hur tillåts användaren uttrycka sin vilja på enklaste/snabbaste/säkraste sätt?
  • Hur maximeras programnyttan under krävande användningsförhållanden?

Tillvägagångssätt

Uppgiften kan delas in i följande faser

  • Kartläggning av användarbehov i olika användningssituationer
  • Design av GUI
  • Implementation i förslagsvis UWP eller WPF

Avgränsningar

Examensarbetet kommer fokusera mer på användarupplevelsen och mindre på underliggande lager och funktioner. Examensarbetet har inte en färdig produkt som mål, utan kommer tjäna som ett ”proof of concept” och bas för vidare färdigställande.

Tidplan

Normalt exjobb 20 veckor, som genomförs våren 2019, heltid på plats i Stockholm Solna.

Vem är du?

Du har systemutveckling som stort intresse, gärna med kunskaper inom UX. Du läser troligen ett civilingenjörsprogram inom Data eller IT, eller motsvarande inriktning. Svenskt medborgarskap är ett krav. Intresse och erfarenhet av Försvarsmakten är meriterande.  

Vi erbjuder

ÅF tillhandahåller utvecklings- och labbmiljö samt väl insatta handledare. Du kommer utföra arbetet i en miljö där du kommer komma i kontakt med personer med vitt skilda kompetenser, vilket ger insikt i en bredd av arbetsuppgifter. Självfallet är du en del av gänget under din tid här och är med på sektionsträffar, AW med mera.

Om företaget

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF Making Future.

Kontaktuppgifter för frågor

Peter Sidenbladh
+46 105050077
peter.sidenbladh@afconsult.com

Apply here