This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Available job

Examensarbete - Värmepumpars prestanda

Om jobbet

Som en av åtgärderna för att reducera bidraget till den globala uppvärmningen har politiker och beslutsfattare beslutat sig för att minska våra koldioxidutsläpp genom att investera i teknik som ger en ökad energieffektivitet i fastigheterna. Detta görs genom tuffare krav i b.la. Boverkets riktlinjer. Göteborgs kommun har bestämt att fastighetsbeståndet ska energieffektiviseras, p.g.a. det kalla klimatet i Sverige så står uppvärmningen av både fastigheten, den färska tilluften i ventilationssystemen och tappvarmvattnet för en betydande andel av den totala energianvändningen.

För att nå en högre energieffektivitet och minska de löpande kostnaderna, för både befintligt och nytt fastighetsbestånd, installeras ofta olika typer av värmepumpar. Värmepumpar använder elektricitet i en kompressionscykel vilket gör det möjligt att lyfta värme från en värmekälla med låg temperatur och avge den till en värmesänka med högre temperaturnivå. Förhållandet mellan den av värmesänkan upptagna värmen och den tillförda elektriciteten är definierat som värmefaktorn (COP = Coefficient of Performance). En högre värmefaktor (COP) innebär därmed att uppvärmningsprocessen är energieffektivare relaterat till andelen primärenergi, i detta fall elektricitet, som måste tillföras systemet vilket även ger lägre energikostnader.

När förstudier genomförs i syfte att designa värmesystem ingår en energi- och kostnadsberäkning, dessa beräkningar baseras oftast på en högre värmefaktor än vad som i realiteten uppnås. Det finns olika anledningar till detta, som t.ex. att driftförhållanden är andra än de som antas vid beräkningarna, under/över överdimensionerade system, bristfällig kunskap om verksamhetens behov, dåligt skött underhåll och bristande kunskap över systemet

Om uppdraget:

En teoretisk modell av en värmepumpcykel ska designas och jämföras med en verklig/verkliga anläggning/anläggningar och dess värmesystem. Utifrån denna modell ska en utvärdering göras i syfte att hitta metoder och åtgärder för att effektivisera systemet. För att få högre energieffektivitet så värmeväxlas köldmediet i värmepumpen mot t.ex. frånluften, borrhål med mera, syftet med detta arbete är att även ta fram en beräkningsmodell som möjliggör att olika värmekällor kan användas för att utvärdera hela systemets verkningsgrad. Arbetet syftar därutöver även till att ge både studenterna och fastighetsägarna ökad förståelse för hur effekt- och energibehovet varierar. Detta innebär att en beskrivning av fastighetssystemen utförs, med de funktioner som finns samt möjligheter till att implementera energieffektiviserande åtgärder. Arbetet ska även identifiera de mest betydelsefulla parametrarna vid beräkningar och konstruktion av anläggningar för att erhålla en hög energieffektivitet.

Arbetet ska baseras på data inhämtad från en av de många anläggningar som ÅF:s kunder förvaltar och äger. Kunden är i detta fall en verksamhet inom Göteborgs kommun.

Vem är du?

Studenter/na bör ha en bakgrund som civilingenjörer i väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller maskinteknik med ett stort intresse för energieffektivisering. Studenter/na bör även ha grundläggande kunskaper i VVS-design, termodynamik, energiteknik eller motsvarande. Studenter/na förväntas både prata och skriva svenska flytande. Arbetet utförs i Göteborg och studenter/na förväntas förlägga huvuddelen av arbetstiden i Göteborg.

Arbetet är planerat att genomföras under vårterminen 2019.

Kontakta Björn Rinde, sektionschef Energy Management ÅF Göteborg, via e-post med ett CV samt en kort beskrivning av varför du/ni är intresserade av att utföra detta examensarbete. Till ansökan bifogas även ett utdrag ur LADOK med betyg- och kursintyg. Därefter kommer samtliga ansökningar att utvärderas, där nästa steg är ett personligt möte.

Vi erbjuder

Vi söker dig som vill vara en del av ÅFs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över

ÅF är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig. Vi kommer börja att gå igenom ansökningarna i mitten av januari men varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Om företaget

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF Making Future.

Kontaktuppgifter för frågor

Björn Rinde
+46 105053244
bjorn.rinde@afconsult.com

Apply here